"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer i idéhistoria

Umeå: Umeå University 2024
Falk, Julia
Lychnos : 273-274
Eklöf, Jenny
IUGS E-Bulletin, International Union of Geological Sciences 2022, (192) : 1-5
Nordlund, Christer
Route to Paris: forskning om skogens klimatnytta, Umeå: Södertörns högskola; Sveriges lantbruksuniversitet; Umeå Universitet; Lunds universitet; Högskolan i Borås; World Forest Forum; Formas 2022 : 6-7
Priebe, Janina
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2022, (10 maj) : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska Samfundet 2022 : 85-108
Drakman, Annelie; Gelfgren, Stefan
Routledge studies in eighteenth-century philosophy
van der Rijt, Jan-Willem; Cureton, Adam
Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift, Falun: Skogshistoriska sällskapet 2022 : 122-129
Priebe, Janina; Jönsson, Jimmy
Som en påminnelse om tidens gång: om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken, Umeå ; Vasa: Kungl. Skytteanska samfundet ; Svensk-Österbottniska samfundet 2022 : 144-162
Nordlund, Christer
Historiska studier: skrifter från Umeå universitet, 17
Samuelsson, Jonatan
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet 2022 : 337-339
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2022 : 22-22
Samuelsson, Jonatan
The Humanities and the modern politics of knowledge: the impact and organization of the humanities in Sweden, 1850-2020, Amsterdam: Amsterdam University Press 2022 : 81-103
Landahl, Joakim; Larsson, Anna
Brevet: ögonblickets rader från pergament till e-post, Möklinta: Gidlunds förlag 2022 : 285-313
Bergenheim, Åsa; Åstrand, Björn
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2022 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1) : 61-83
Larsson, Anna
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2022 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Sans, Fri Tanke 2022, Vol. 12, (3) : 52-56
Nordlund, Christer
Människan i centrum: nio röster om humaniora, Karlstad: Votum förlag 2022 : 39-55
Nordlund, Christer; Widmaln, Sven
Cultures of oral health: discourses, practices, and theory, Abingdon: Routledge 2022 : 204-221
Samuelsson, Jonatan
Human dignity and the kingdom of ends: Kantian perspectives and practical applications, New York: Routledge 2022 : 148-167
van der Rijt, Jan-Willem
Inom/utom: kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2021 : 121-128
Samuelsson, Jonatan
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2021
Bergenheim, A. Tommy; Bergenheim, Åsa
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Nature and Culture, Berghahn Journals 2021, Vol. 16, (2) : 1-12
Mårald, Erland; Priebe, Janina
Forskardrömmar: berättelser för nyfikna barn, Stockholm: Fri tanke 2021 : 134-137
Nordlund, Christer
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren
Samuelsson, Jonatan
Humanimalt: oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2020 : 95-99
Nordlund, Christer
The Extractive Industries and Society, Elsevier 2020, Vol. 7, (1) : 1-7
Veerart, Frank; Åberg, Anna; Vikström, Hanna
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2020
Bergenheim, Åsa
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2020, (1-2) : 4-39
Liliequist, Jonas
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 111
Sténs, Anna; Mårald, Erland
Västerbottens-Kurriren
Samuelsson, Jonatan
Luleå: Teg Publishing 2020
Nyström, Daniel
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020
Hjelm, Jonny; Nordlund, Christer
Ingen självklarhet: om demokratins framväxt och utmaningar, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020 : 10-24
Hjelm, Jonny; Nordlund, Christer
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundet 2020 : 271-277
Nordlund, Christer
Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Lychnos, Lund: Lärdomshistoriska samfundet 2020 : 344-346
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-37
Samuelsson, Jonatan
Environment and History, Isle of Harris: White Horse Press 2020, Vol. 26, (4) : 495-520
Mårald, Erland; Nordlund, Christer
The Social Science Journal, Routledge 2020, Vol. 57, (2) : 260-261
Zhang, Jundan (Jasmine)
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-36
Samuelsson, Jonatan
Senast uppdaterad: 2018-10-03