"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Teaching and Learning, 15 Credits

Swedish name: Undervisning och lärande (UVK)

This syllabus is valid: 2023-07-10 and until further notice

Course code: 6KP000

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Education

Revised by: Head of Department of Education, 2023-01-16

Literature

 • Valid from: 2023 week 28

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Skolverket. ISBN: 978-91-38-32594-0 :
  Mandatory

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2022 :
  Mandatory

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Benjamin Aaron
  Factors influencing learning
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Mandatory

  Brante T.
  Om begreppet och företeelsen profession
  Tidskrift för Praxisnära forskning, (1) : 2005 :
  Mandatory

  Dahlkwist Matts
  Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 305 sidor :
  ISBN: 9789147128365
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  ”Om innebörder i lärarprofessionalism”
  Englund Tomas, Dyrdal Solbrekke Tone
  Included in:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 20 : pages 168-194 :
  Mandatory

  Gillberg C.
  ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet
  Läkartidningen 38/2014 : 2014 :
  Mandatory

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lindqvist Per
  ”Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande”
  Included in:
  Nordisk tidskrift för allmän didaktik
  Göteborg : Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet : 2015- : 1 : pages 61-74 :
  Mandatory

  Memory (encoding, storage, retrieval)
  McDermott K. B., Roediger H. L.
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2020 :

  Siegler R.
  Cognitive development in childhood
  In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Mandatory

  Thornberg Robert
  Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
  ISBN: 9789147132058
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Allmändidaktik : vetenskap för lärare
  Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
  ISBN: 9789144113173
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
  Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
  Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7164-706-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lärande, skola, bildning
  Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
  5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
  ISBN: 9789127827974
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Wahlström Ninni
  Läroplansteori och didaktik, 3 uppl
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2022 : 200 sidor :
  ISBN: 9789151108841
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
  Bronäs Agneta, Runebou Niclas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-11387-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lärportalen
  Skolverket (u.d) :
  Mandatory

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
  Skolinspektionen : 2019 :
  Mandatory

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2011 :
  Mandatory

  Understanding sports coaching : the pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L., Potrac Paul
  Third edition. : New York : Routledge : 2016 : 204 pages :
  ISBN: 9780415857475
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Ämnet specialidrott i gymnasieskolan : en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09
  Ferry Magnus, Olofsson Eva
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 41 s. :
  Fritt tillgänglig
  ISBN: 9789197813051
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Kommentarmaterial till ämne Specialidrott
  Skolverket : 2011 :
  Mandatory

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Elevers svårigheter att lära sig matematik : hur de kan förstås och avhjälpas
  Lundsgård Nils-Martin, Niss Mogens, Jankvist Uffe Thomas
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144129198
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Grimvall Göran
  Teknikens metoder : skolans teknikämne i senare skolår
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
  ISBN: 9789144094786
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Teaching chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers
  Eilks Ingo, Hofstein Avi
  Rotterdam : Sense Publishers : cop. 2013 : xiii, 336 s. :
  ISBN: 9789462091382 (pbk)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Nilsson P.
  Att se helheter i undervisningen: naturvetenskapligt perspektiv
  Stockholm: Skolverket. : 2012 :
  Mandatory

  Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
  Lindahl Britt, Malmberg Claes, Ottander Christina, Rosberg Maria, Ekborg Margareta, Ideland Malin
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 179 s. :
  ISBN: 978-91-40-68123-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Rogers Ben
  The big ideas in physics and how to teach them : teaching physics 11-18
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : ix, 135 pages :
  ISBN: 9781138235076
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Reiss Michael J.
  Teaching secondary biology
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
  ISBN: 9781444124316 (pbk.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
  ISBN: 9789151104140
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lindström L.
  Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study
  I The International Journal of Art & Design Education, 31(2), 166-179 : 2012 :
  Mandatory

 • Valid from: 2023 week 3

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Skolverket. ISBN: 978-91-38-32594-0 :
  Mandatory

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2022 :
  Mandatory

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Benjamin Aaron
  Factors influencing learning
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Mandatory

  Brante T.
  Om begreppet och företeelsen profession
  Tidskrift för Praxisnära forskning, (1) : 2005 :
  Mandatory

  Dahlkwist Matts
  Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 305 sidor :
  ISBN: 9789147128365
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  ”Om innebörder i lärarprofessionalism”
  Englund Tomas, Dyrdal Solbrekke Tone
  Included in:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 20 : pages 168-194 :
  Mandatory

  Gillberg C.
  ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet
  Läkartidningen 38/2014 : 2014 :
  Mandatory

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lindqvist Per
  ”Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande”
  Included in:
  Nordisk tidskrift för allmän didaktik
  Göteborg : Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet : 2015- : 1 : pages 61-74 :
  Mandatory

  Memory (encoding, storage, retrieval)
  McDermott K. B., Roediger H. L.
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2020 :

  Siegler R.
  Cognitive development in childhood
  In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Mandatory

  Thornberg Robert
  Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
  ISBN: 9789147132058
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Allmändidaktik : vetenskap för lärare
  Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
  ISBN: 9789144113173
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
  Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
  Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7164-706-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lärande, skola, bildning
  Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
  5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
  ISBN: 9789127827974
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Wahlström Ninni
  Läroplansteori och didaktik, 3 uppl
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2022 : 200 sidor :
  ISBN: 9789151108841
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
  Bronäs Agneta, Runebou Niclas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-11387-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lärportalen
  Skolverket (u.d) :
  Mandatory

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
  Skolinspektionen : 2019 :
  Mandatory

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2011 :
  Mandatory

  Understanding sports coaching : the pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L., Potrac Paul
  Third edition. : New York : Routledge : 2016 : 204 pages :
  ISBN: 9780415857475
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Ämnet specialidrott i gymnasieskolan : en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09
  Ferry Magnus, Olofsson Eva
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 41 s. :
  Fritt tillgänglig
  ISBN: 9789197813051
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Kommentarmaterial till ämne Specialidrott
  Skolverket : 2011 :
  Mandatory

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Elevers svårigheter att lära sig matematik : hur de kan förstås och avhjälpas
  Lundsgård Nils-Martin, Niss Mogens, Jankvist Uffe Thomas
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144129198
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Grimvall Göran
  Teknikens metoder : skolans teknikämne i senare skolår
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
  ISBN: 9789144094786
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Teaching chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers
  Eilks Ingo, Hofstein Avi
  Rotterdam : Sense Publishers : cop. 2013 : xiii, 336 s. :
  ISBN: 9789462091382 (pbk)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Nilsson P.
  Att se helheter i undervisningen: naturvetenskapligt perspektiv
  Stockholm: Skolverket. : 2012 :
  Mandatory

  Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
  Lindahl Britt, Malmberg Claes, Ottander Christina, Rosberg Maria, Ekborg Margareta, Ideland Malin
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 179 s. :
  ISBN: 978-91-40-68123-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Rogers Ben
  The big ideas in physics and how to teach them : teaching physics 11-18
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : ix, 135 pages :
  ISBN: 9781138235076
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Reiss Michael J.
  Teaching secondary biology
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
  ISBN: 9781444124316 (pbk.)
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
  ISBN: 9789151104140
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Lindström L.
  Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study
  I The International Journal of Art & Design Education, 31(2), 166-179 : 2012 :
  Mandatory