Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Archaeology B, internet course, 30 Credits

Swedish name: Arkeologi B, internetkurs

This syllabus is valid: 2021-06-07 and until further notice

Course code: 1AR045

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Archaeology: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies

Revised by: Head of Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, 2021-03-04

Literature

Valid from: 2021 week 23

Classical archaeology 2nd ed.
Alcock Susan, Osborne Robin
Malden, Mass: Wiley-Blackwell : 2012 :
Online:
Mandatory

Bradley Richard
The later prehistory of North-West Europe  : the evidence of development-led fieldwork First edition.
Oxford: Oxford University Press : 2016 :
Online:
Mandatory

Cunliffe Barry W.
Europe between the oceans : themes and variations, 9000 BC-AD 1000
New Haven : Yale University Press : 2011. : ix, 518 p. :
ISBN: 9780300170863
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Scarre Christopher
The human past : world history and the development of human societites
4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
ISBN: 9780500293355
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Haak, Wolfgang et al
Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe
Nature 2015, vol. 522 :
Online:
Mandatory

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ekholm Therese
Mesolithic Settlement in Northernmost Sweden. Economy, Technology, Chronology
Fennoscandia Archaeologica 2016, vol. 33 :
Fulltext
Mandatory

Forsberg Lars
Tidig hällkonst och koloniseringen av taigaområdet i Mittnorden. Samfunn, symboler og identitet. Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen
UBAS (Universitetet i Bergen Arkkeologiske Skrifter) Nordisk 3 : 2006 :
Online:
Mandatory

Forsberg Lars
The spread of new technologies in Early Fennoscandia. A view without borders
CAS (Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters) : 2010 :
Online:
Mandatory

Hunters in Transition. An Outline of Early Sáme History
Hansen Lars Ivar, Olsen Björnar
Leiden & Boston: Brill : 2014 :
Online:
Mandatory

Hennius Andreas
Towards a Refined Chronology of Prehistoric Pitfall Hunting in Sweden
European Journal of Archaeology : 2020 :
Online:
Mandatory

Hällbilder & hällbildernas rum
Klang Lennart, Lindgren-Hyvönen Britta, Ramqvist Per H
Örnsköldsvik: Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 :
Fulltext
Mandatory

Lamnidis, Thiseas et al.
Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe
Nature Communications 2018, no. 9 :
Online:
Mandatory

Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northern most Sweden
Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
The Holocene : 2012 :
Online:
Mandatory

Nunes Milton
The Sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
Arctic Anthropology 2009 : 2009 :
Online:
Mandatory

Northern Connections. Interregional Contacts in Bronze Age Northern and Middle Sweden
Ojala Karin, Ojala Carl-Gösta
Open Archaeology 2020, 6:1 :
Fulltext
Mandatory

Ramqvist Per H
Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och medeltid
Umeå universitet : 1998 :
Fulltext
Mandatory

Ramqvist Per H
Högom. Gravar och boplatser. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
Fulltext
Mandatory

Ramqvist Per
Om äldre gravskick i det norrländska kustområdet
Arkeologi i Norr : 2017 :
Online:
Mandatory

Arnold Bettina
‘Arierdämmerung’: Race and Archaeology in Nazi Germany
World Archaeology : 2006 :
Online:
Mandatory

Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
Balme Jane, Paterson Alistair
John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
Online:
Mandatory

Baudou Evert
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Archaeology: an introduction. Fifth edition.
Greene Kevin, Moore Tom
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
Online:
Mandatory

Moshenska Gabriel
Key concepts in public archaeology
London, England: UCL Press : 2017 :
Online:
Mandatory

Ojala Carl-Gösta
Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
Mandatory

Riksantikvarieämbetet
Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi: det uppdragsarkeologiska systemet
Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2015 :
Online:
Mandatory

Kulturmiljölagen
Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
Online:fulltext
Mandatory

Skogsstyrelsen
Skogsvårdslagstiftningen. Gällande regler 1 april 2020
Jönköping: Skogsstyrelsen : 2020 :
Online:
Mandatory

Synnestvedt Anita
Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
Göteborg: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
Online:
Mandatory

Turek Jan
Archaeo-propaganda. The History of Political Engagement in Archaeology in Central Europe
Archaeologies 2018, 14:1 : 2018 :
Fulltext
Mandatory

Guttmann-Bond Erika
Sustainability out of the past: how archaeology can save the planet
Routledge : World Archaeology, 01 September 2010, Vol.42(3) : pp. 355-366 : 2010 :
Tillgänglig online:
Mandatory

Arwill-Nordbladh Elisabeth
Genusforskning inom arkeologin
Stockholm : Högskoleverket : 2001 : 73 s. :
Fulltext
ISBN: 9188874745
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
Balme Jane, Paterson Alistair
John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
Online:
Mandatory

Archaeology: an introduction. Fifth edition.
Greene Kevin, Moore Tom
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
Online:
Mandatory

Gräslund Bo
Arkeologisk datering
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
ISBN: 91-44-61921-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Guttmann-Bond Erika
The ethics of sustainable archaeology
Antiquity 2019, vol. 93, Issue 372 :
Online:
Mandatory

Johnson Matthew
Archaeological theory: an introduction. Second edition
Chichester: Wiley-Blackwell : 2010 :
Online:
Mandatory

Lynott Mark J
Ethical Principles and Archaeological Practice: Development of an Ethics Polity
American Antiquity 1997, vol. 62, issue 4 : 1997 :
Online:
Mandatory

Spång Lars-Göran
Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
Mandatory

Darvill Timothy
The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Second edition
Oxford: Oxford University : 2008 :
Online:

Pearsall Deborah
Encyclopedia of Archaeology
Amsterdam: Elsevier : 2008 :
Fulltext