Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Ethnology C, 30 Credits

Swedish name: Etnologi C

This syllabus is valid: 2020-08-31 valid to 2022-08-28 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 1ET004

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Ethnology: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bache...

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Revised by: Head of Department of Culture and Media Studies, 2020-03-02

Literature

Valid from: 2020 week 36

Diskursetnologi
Included in:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Mandatory

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gunnemark Kerstin
Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
ISBN: 978-91-44-07315-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Search Album, the University Library catalogue

franzke, alineshakti, Bechmann, Anja, Zimmer et al
Internet research: Ethical guidlines 3.0
Association of Internet Researchers : 2019 :
https://aoir.org/reports/ethics3.pdf

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Search Album, the University Library catalogue

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Search Album, the University Library catalogue

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva
5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
ISBN: 978-91-40-68812-5
Search Album, the University Library catalogue