Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

History B, 30 Credits

Swedish name: Historia B

This syllabus is valid: 2022-01-17 and until further notice

Course code: 1HI073

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: History: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies

Revised by: Head of Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, 2021-09-01

Literature

Valid from: 2022 week 3

Uppsats i Historia. En vägledning
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
Mandatory

Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
Florén Anders, Ågren Henrik
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
ISBN: 91-44-04513-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
Götlind Anna, Linnarsson Magnus
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
ISBN: 9789144103365
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gustafson Jörgen
Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
Mandatory

Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
Fournier Janice, Wineburg Samuel S
Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
Mandatory

Kling Sofia
Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
Mandatory

Ohlander Ann-Sofie
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
Utbildningsdepartementet : 2010 :
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
Mandatory

Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
Mandatory

“We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
Szreter Simon, Fisher Kate
The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
Mandatory

Åström-Elmersjö Henrik
Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
Wordpress : 2015 :
https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
Mandatory

Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
ISBN: 978-91-7335-033-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Elenius Lars
Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
Studentlitteratur AB : 2010 :
ISBN: 978-91-44-06505-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
ISBN: 978-91-85787-56-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Mazower Mark
Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
Stockholm : 2010 :
Mandatory

Nye Joseph S, Jr
Att förstå internationella konflikter
Malmö : 2010 :
Mandatory

Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05208-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Snyder Timothy
Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
ISBN: 978-0-09-955179-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Folklig kultur i Europa 1500-1800
Burke Peter, Almqvist Suzanne
Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
ISBN: 91-7054-412-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Vad är kulturhistoria?
Burke Peter, Winqvist Tore
Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
ISBN: 9789171397638
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Martin Guerres återkomst
Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
ISBN: 91-7324-243-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Finlay Robert
The Refashioning of Martin Guerre
The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
Fulltext
Mandatory

Davis Natalie Zemon
On the Lame
The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
Fulltext
Mandatory

Ankarloo Bengt
Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
ISBN: 91-7054-573-1
Search Album, the University Library catalogue

Bourke Joanna.
Fear : a cultural history
London : Virago : 2005. : 500 s. :
ISBN: 1-84408-157-5
Search Album, the University Library catalogue

Davis Robert C.
The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
ISBN: 0-19-508403-9
Search Album, the University Library catalogue

Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
Search Album, the University Library catalogue

Harnesk Börje
Legofolk [Elektronisk resurs] : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

Montaillou : en fransk by 1294-1324
Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
ISBN: 91-7486-165-4
Search Album, the University Library catalogue

Malmstedt Göran
Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
ISBN: 91-89116-31-3
Search Album, the University Library catalogue

Dabhoiwala Faramerz.
The origins of sex : a history of the first sexual revolution
New York, NY : Oxford University Press : 2012. : xi, 483, [1] s. :
ISBN: 978-0-19-989241-9
Search Album, the University Library catalogue

Miller William Ian
Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
Search Album, the University Library catalogue

Mitchell Stephen A.
Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
ISBN: 0812242904
Search Album, the University Library catalogue

Obeyesekere Gananath.
Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
ISBN: 0-520-24307-2
Search Album, the University Library catalogue

Oja Linda
Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
ISBN: 91-7139-416-8
Search Album, the University Library catalogue

Smith Woodruff D
Consumption and the making of respectability, 1600-1800
New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
Search Album, the University Library catalogue

Wallenberg Bondesson Maria
Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
ISBN: 91-22-01989-8
Search Album, the University Library catalogue

Fur Gunlög
A nation of women : gender and colonial encounters among the Delaware Indians
Philadelphia : University of Pennsylvania Press : c2009. : viii, 251 p. :
ISBN: 978-0-8122-4182-2
Search Album, the University Library catalogue

Hanson Clare.
A cultural history of pregnancy : pregnancy, medicine and culture, 1750-2000
New York : Palgrave Macmillan : 2004. : 214 s. :
ISBN: 0-333-98644-X
Search Album, the University Library catalogue

Harrington Joel F.
The faithful executioner : life and death, honor and shame in the turbulent sixteenth century
1. ed. : New York : Farrar, Straus and Giroux : 2013 : xxvi, 283 s. :
ISBN: 9780809049929
Search Album, the University Library catalogue

Holloway Sally
Romantic Love in Words and Objects during Courtship and Adultery c. 1730 to 1830
Royal Holloway, University of London : 2013 :
https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/17406728/sally_holloway_romantic_love_in_words_objects_1st_august_2013.pdf

Hunt Lynn Avery
Inventing human rights : a history
1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : 2007 : 272 s. :
ISBN: 978-0-393-06095-9
Search Album, the University Library catalogue

Jones Colin
The smile revolution in eighteenth century Paris
1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xiv, 231 pages :
ISBN: 978-0-19-871581-8
Search Album, the University Library catalogue

The mirror : a history
Melchior-Bonnet Sabine, Delumeau Jean, Jewett Katherine H.
New York : Routledge : 2001 : 308 s. :
ISBN: 0-415-92447-2
Search Album, the University Library catalogue

Nordland Hugo
Känslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814
Höör : Agering : 2015 : 282 s. :
Abstract
ISBN: 978-91-86119-26-3
Search Album, the University Library catalogue

Planck Brita
Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900 [Elektronisk resurs]
2014-05-06 :
http://hdl.handle.net/2077/35436

Roper Lyndal
Witch craze : terror and fantasy in baroque Germany
New Haven, Conn. : Yale University Press : 2004 : xiv, 362 s. :
ISBN: 0300119836
Search Album, the University Library catalogue

Rosenwein Barbara H.
Emotional communities in the early Middle Ages
2006 : xv, 228 p. :
Table of contents
ISBN: 0801474167
Search Album, the University Library catalogue

Rubin Miri
Gentile tales : the narrative assault on late medieval Jews
Philadelphia : University of Pennsylvania Press : 2004. : xiii, 266 p. :
ISBN: 0812218809
Search Album, the University Library catalogue