Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Specialisation in Cultural Analysis II, 30 Credits

Swedish name: Kulturanalytisk fördjupning II

This syllabus is valid: 2012-01-02 valid to 2014-01-12 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 1KA001

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Cultural Analysis: First cycle, contains specially designed degree project for Higher Education Diploma

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Literature

Valid from: 2012 week 2

Levinson Paul
New new media
International ed. : Boston, Mass. : Pearson : cop. 2009 : xiv, 226 s. :
ISBN: 978-0-205-77387-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Wackå Fredrik
Webbredaktörens handbok : skapa värdefullt innehåll för webb och intranät
Stockholm : No Digit Media : 2009 : 156 s. :
Uppdaterade tips, råd och nyheter
ISBN: 978-91-976062-2-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bergqvist Ulf
Första föreningsboken
Stockholm : Bilda : 2005 : 64 s. :
ISBN: 91-574-7744-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Blomberg Jesper
Myter om projekt
Stockholm : Nerenius & Santérus : 1998 : 130 s. :
ISBN: 91-648-0151-9 ; 340:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gerholm Lena
Kulturprojekt och projektkultur : en fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet = [Culture projects and project culture] : [a case study of an experiment in cultural policy]
1. uppl. : Malmö : LiberFörlag : 1985 : 197 s. :
ISBN: 91-38-61571-1 ; 89:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
3. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-47-07308-X (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nasenius Catharina
Getingboet : om ledarskap, team och personlig utveckling
Stockholm : Rabén Prisma : 1998 : 229 s. :
ISBN: 91-518-3354-9 (inb.) ; 270:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
Svensson Lennart, Otter Casten von
2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2001 : 256, [2] s. :
ISBN: 91-89449-25-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Granström Kjell
Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
ISBN: 91-44-00852-X
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Arnstberg Karl-Olov
Fältetnologi
Stockholm : Carlsson : 1997 : 146 s. :
ISBN: 91-7203-169-7 ; 210:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gunnemark Kerstin
Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
ISBN: 978-91-44-07315-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ta fan i båten : etnologins politiska utmaningar
Damsholt Tine, Nilsson Fredrik
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 152 s. :
ISBN: 91-44-00936-4 ; 229:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Visuella spår : bilder i kultur- och samhällsanalys
Sparrman Anna, Torell Ulrika, Åhrén Eva
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 224 s. :
ISBN: 91-44-02462-2 : 359:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etik och praktik i forskarens vardag
Alver Bente Gullveig, Øyen Ørjar, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 187 s. :
ISBN: 91-44-00602-0 ; 300:00
Search Album, the University Library catalogue

Kritisk etnologi : artiklar till Åke Daun
Daun Åke, Bäckman Maria, Blehr Barbro
Stockholm : Prisma : 2001 : 190, [1] s. :
ISBN: 91-518-3890-7 (inb.) ; 280:00
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 149 s. :
ISBN: 91-44-02288-3 : 278:00
Search Album, the University Library catalogue

Att fånga nätet : kvalitativa metoder för Internetforskning
Sveningsson Elm Malin, Lövheim Mia, Bergquist Magnus
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 240 s. :
ISBN: 91-44-04162-4 : 298:00
Search Album, the University Library catalogue

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue