Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Specialisation in Cultural Analysis II, 30 Credits

Swedish name: Kulturanalytisk fördjupning II

This syllabus is valid: 2016-01-18 valid to 2018-01-14 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 1KA001

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Cultural Analysis: First cycle, contains specially designed degree project for Higher Education Diploma

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Revised by: Head of Department of Culture and Media Studies, 2015-06-22

Literature

Valid from: 2016 week 3

Wackå Fredrik
Webbredaktörens handbok : skapa värdefullt innehåll för webb och intranät
Stockholm : No Digit Media : 2009 : 156 s. :
Uppdaterade tips, råd och nyheter
ISBN: 978-91-976062-2-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bergqvist Ulf
Första föreningsboken
Stockholm : Bilda : 2005 : 64 s. :
ISBN: 91-574-7744-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Blomberg Jesper
Myter om projekt
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 170 s. :
ISBN: 9789144093857
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gerholm Lena
Kulturprojekt och projektkultur : en fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet = [Culture projects and project culture] : [a case study of an experiment in cultural policy]
1. uppl. : Malmö : LiberFörlag : 1985 : 197 s. :
ISBN: 91-38-61571-1 ; 89:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Granström Kjell
Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
ISBN: 91-44-00852-X
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
Svensson Lennart, Otter Casten von
2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2001 : 256, [2] s. :
ISBN: 91-89449-25-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Aspers Patrik
Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden
2., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 287 s. :
ISBN: 978-91-47-09615-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet
Ehn Billy, Klein Barbro
[Ny utg.] : Stockholm : Carlsson : 2007 : 83 s. :
ISBN: 978-91-7331-077-2
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 149 s. :
ISBN: 91-44-02288-3 : 278:00
Search Album, the University Library catalogue

Att fånga nätet : kvalitativa metoder för Internetforskning
Sveningsson Elm Malin, Lövheim Mia, Bergquist Magnus
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 240 s. :
ISBN: 91-44-04162-4 : 298:00
Search Album, the University Library catalogue

Aspers Patrik
Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden
2., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 287 s. :
ISBN: 978-91-47-09615-2
Search Album, the University Library catalogue

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Search Album, the University Library catalogue