Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Specialisation in Cultural Analysis II, 30 Credits

Swedish name: Kulturanalytisk fördjupning II

This syllabus is valid: 2021-01-18 and until further notice

Course code: 1KA001

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Cultural Analysis: First cycle, contains specially designed degree project for Higher Education Diploma

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Revised by: Head of Department of Culture and Media Studies, 2020-08-31

Literature

Valid from: 2021 week 3

Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet
Guldbrand Karin, Englund Hjalmarsson Helena
Sjunde upplagan : Stockholm : Prodicta förlag : 2020 : 344 sidor :
ISBN: 9789198125047
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Vägledning för webbutveckling
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telestyrelsen. :
https://webbriktlinjer.se/webbforalla/
Mandatory

Bergqvist Ulf
Första föreningsboken
Stockholm : Bilda : 2005 : 64 s. :
ISBN: 91-574-7744-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Blomberg Jesper
Myter om projekt
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 170 s. :
ISBN: 9789144093857
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Engquist Anders
Om konsten att samtala : en bok för människor i kontaktyrken
5., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-09508-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gerholm Lena
Kulturprojekt och projektkultur : en fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet = [Culture projects and project culture] : [a case study of an experiment in cultural policy]
1. uppl. : Malmö : LiberFörlag : 1985 : 197 s. :
ISBN: 91-38-61571-1 ; 89:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Granström Kjell
Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
ISBN: 91-44-00852-X
Search Album, the University Library catalogue

Dahler-Larsen Peter
The Evaluation Society
Stanford University Press : 2013 : 280s. :
ISBN: 9780804788618
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Perspektiv på utvärdering
Sandberg Bo, Faugert Sven
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 168 s. :
ISBN: 978-91-44-07584-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Staten och granskningssamhället
Ivarsson Westerberg Anders, Jacobsson Bengt
Huddinge : Södertörns högskola : 2013 : 86 s. :
Fulltext
ISBN: 9789189615267
Search Album, the University Library catalogue

Braidotti Rosi
The posthuman
Cambridge : Polity : 2013 : 229 p. :
ISBN: 978-0-7456-4157-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

New materialism : interviews & cartographies
Dolphijn Rick., Tuin Iris van der
Ann Arbor : Open humanities press : cop. 2012 : 195 p. :
ISBN: 9781607852810
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Cefkin Melissa
Ethnography and the corporate encounter : reflections on research in and of corporations
New York : Berghahn : 2009 : viii, 253 p. :
ISBN: 1845455983
Search Album, the University Library catalogue

Göransson Michell
Ätbara andra
Göteborg : Makadam förlag : [2017] : 259 sidor :
ISBN: 978-91-7061-247-3
Search Album, the University Library catalogue