"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Journalism, Media and Communication A, 30 Credits

Swedish name: Journalistik, medier och kommunikation A

This syllabus is valid: 2023-08-28 and until further notice

Course code: 1KO030

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Media and Communication Studies: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements
Journalism: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Revised by: Head of Department of Culture and Media Studies, 2023-01-31

Required Knowledge

General entry requirements and English 6, Civics 1b or 1a1+1a2

Literature

Valid from: 2023 week 35

Medievetenskapens idétraditioner
Bengtsson Stina, Ericson Staffan, Stiernstedt Fredrik
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 396 sidor :
ISBN: 9789144130712
Mandatory
Search the University Library catalogue

Mediernas historia : från big bang till big data
Jarlbrink Johan, Lundell Patrik, Snickars Pelle
Lund : Mediehistoriskt arkiv : 2019 : 287 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-165801
ISBN: 9789198580112
Mandatory
Search the University Library catalogue

Jensen Mikael
Interpersonell kommunikation
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 324 s. :
ISBN: 9789144101309
Mandatory
Search the University Library catalogue

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Mandatory
Search the University Library catalogue

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Mandatory
Search the University Library catalogue

Schori Martin
Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
ISBN: 9789173319591
Mandatory
Search the University Library catalogue

Källkritik
Thurén Torsten, Werner Jack
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
ISBN: 9789147129379
Mandatory
Search the University Library catalogue

TT-språket
Stockholm : TT nyhetsbyrån AB : 20??- :
Fritt tillgänglig via databasens webbplats
Mandatory

Esbati Ali
Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle : 10 år efter Utøya
Stockholm : Leopard förlag : [2021] : 315 sidor :
ISBN: 9789189145498
Mandatory
Search the University Library catalogue

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
ISBN: 978-91-44-11551-1
Mandatory
Search the University Library catalogue

Strömbäck Jesper
Makt, medier och samhälle : en introduktion till politisk kommunikation
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 319 s. :
ISBN: 9789144099873
Mandatory
Search the University Library catalogue

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
ISBN: 9789144148953
Mandatory
Search the University Library catalogue

Strategisk kommunikation : en introduktion
Falkheimer Jesper, Heide Mats
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
ISBN: 9789144077222
Mandatory
Search the University Library catalogue

Propaganda & persuasion
Jowett Garth, O'Donnell Victoria
Seventh edition : Los Angeles : Sage : [2019] : 400 sidor :
ISBN: 9781506371344
Mandatory
Search the University Library catalogue

Macnamara Jim
Journalism and PR : unpacking 'spin', stereotypes and media myths
New York : Peter Lang : 2014 : 284 pages :
ISBN: 978-1-4331-2426-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Blurred lines : German freelance journalists with secondary employment in public relations
Koch Thomas, Obermaier Magdalena
Included in:
Public relations review
Silver Spring, Md. : Communication Research Associates, Inc. : 1975- : 40 : pages 473-482 :
Mandatory

Journalists’ hostility toward public relations: an historical analysis
Fredler Fred, DeLorme Denise
Public Relations Review : 2003 :
Mandatory