Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Creative Music, 30 Credits

Swedish name: Skapande musik

This syllabus is valid: 2013-09-02 and until further notice

Course code: 1MU006

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Creative Studies: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Creative Studies (Teacher Education)

Revised by: Head of Department of Creative Studies, 2013-09-13

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

 • Valid from: 2021 week 27

  Alvehus Johan
  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-47-09915-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Hillered Eva
  Lathund för låtskrivare
  Notfabriken : 2021 :
  Mandatory

  Stannow Henrik
  Musikjuridik : handbok om upphovsrätt och musik
  [5. rev. uppl.] : Stockholm : CKM Förlag : 2014 : 267 s. :
  ISBN: 9789170401213
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Jansson Roine
  Stora musikguiden : musikteori för alla
  2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-86825-04-1
  Search Album, the University Library catalogue

  Johansson K. G.
  Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
  Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
  ISBN: 978-91-86825-80-5
  Search Album, the University Library catalogue

  Strömquist Siv
  Konsten att tala och skriva, 7 uppl
  7 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 272 sidor :
  ISBN: 9789151107004
  Search Album, the University Library catalogue

 • Valid from: 2013 week 36

  Aebersold Jamey
  A new approach to jazz improvisation : play-a-long book and recording set. Vol. 67 Tune up!
  88 s. + :
  Mandatory

  Student-chosen criteria for peer assessment of tertiary rock groups in rehearsal and performance: what’s important?
  Blom Diana, Encarnacao John
  British Journal of Music Education, 2012, 29:1, pp- 25–43. : 2012 :
  Mandatory

  Green Lucy
  Music, gender, education
  Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1997 : xii, 282 s. :
  ISBN: 0-521-55517-5 (inb.) ; £35.00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Edberg Lorentz
  Musikämnets möjligheter
  Studentlitteratur AB : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-44-07129-9
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Lathund för låtskrivare : [allt en singer-songwriter behöver veta : innehåller tips från Ane Brun, Per
  Hillered Eva, Kapadia Seth
  Stockholm : Prisma : 2009 : 251 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/51851761_O_1.jpg
  ISBN: 978-91-518-5176-1 (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
  Hjortek Hans, Johansson Kjell-Gunnar
  Danderyd : Warner/Chappell Music Scandinavia : Scandinavia,c 1999 : 240 s. :
  ISBN: 91-88942-35-X
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Jansson Roine
  Stora musikguiden :b musikteori för alla
  1. uppl., 1. tr. : [Danderyd] : Notfabriken : 2007 : 208 s. :
  ISBN: 91-85575-15-1
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Johansson Leif
  Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
  ISBN: 91-44-03676-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kajikawa Loren
  Eminem's "My name is": Signifying Whitness, Rearticulating Race
  Journal of the Society for American Music, 3(3), 341-363. : 2009 :
  Mandatory

  Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap
  Lundberg Dan, Malm Krister, Ronström Owe, Ahlbom Sundqvist Ann
  Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond : 2000 : 465, [3] s. :
  ISBN: 91-7844-322-9 (inb.) ; 399:00
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Planet Hiphop : om hiphop som folkbildning och social moblisering
  Sernhede Ove, Söderman Johan
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 194 s. :
  ISBN: 978-91-47-09582-7
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Strandberg Tommy
  Kreativitet och musik
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning. 2000 Nr 2/3. Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning. Umeå Universitet.(s. 73–90) : 2000 :
  Mandatory

  På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
  Ternhag Gunnar, Wingstedt Johnny
  Göteborg : Bo Ejeby : 2012 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-88316-61-5
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Toynbee Jason
  Making popular music : musicians, creativity and institutions
  London : Arnold : 2000 : xxiv, 199 s. :
  ISBN: 0-340-65223-3 (hft.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Warnqvist Stefan
  Vägen till sångerna : samtal om kreativitet och låtskrivande
  Lund : BTJ förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7018-682-0
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Whiteley Sheila
  Sexing the groove : popular music and gender
  London : Routledge : 1997 : xxxvi, 353 s. :
  ISBN: 0-415-14670-4 (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Zollo Paul
  Songwriters on songwriting
  4., expanded ed., 2. Da Capo Press ed. : New York : Da Capo Press : 2003 : 730 s. :
  ISBN: 0-306-81265-7
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Ängqquist Liisa
  Kreativitet - ett historiskt perspektiv
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning. 2000 Nr 2/3. Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning. Umeå Universitet. (s. 19–26) : 2000 :
  Mandatory