Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Scandinavian Languages C: Corpus Planning - Past and Present, 7.5 Credits

Swedish name: Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag

This syllabus is valid: 2018-12-31 and until further notice

Course code: 1NS075

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Scandinavian Languages: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Language Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2017-06-28

Revised by: Director of studies, Department of Language Studies, 2018-10-15

Literature

Valid from: 2019 week 1

Berglund Prytz Ylva
"Studera språket med hjälp av en korpus".
Included in:
Tekniken bakom språket
Stockholm : Norstedt : 2012 : 316 s. : pages 207-238 :

Termer – viktiga, uppmärksammade, förbisedda
Bucher Anna-Lena, Holmér Åsa
Included in:
Språkets vård och värden
Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 351 s. : pages 81-86 :

Ekberg Lena
”Objektiv språkriktighet finns inte.”
I: Språkvård 2005:4. : 2005 :

Gellerstam Martin
SAOL och tidens flykt : några nedslag i ordlistans historia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 181 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-1-302270-3 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Hellberg Staffan
”Blev det lättare att stava efter 1906?”
I: Språkvård 2006:2. : 2006 :

josephson Olle
Allt eller inget? : Om svensk språkvårds lustar och behov i normeringsfrågor
Included in:
Språknormering
Oslo : Novus : 2009 : 299 s. :

Josephson Olle
Standardnormen i ett mångspråkigt Sverige
Included in:
Svenskans beskrivning
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2004 : 370 s. : pages 48-66 :

Josephson Olle
Mitt i svenskan : artiklar om språk i Svenska dagbladet 1994-2013
Stockholm : CKM : 2014 : 111 s. :
ISBN: 9789170401183
Search Album, the University Library catalogue

Karlsson Ola
”Lär dig använda digitala språkresurser.”
Included in:
Tekniken bakom språket
Stockholm : Norstedt : 2012 : 316 s. : pages 239-255 :

Lindgren Birgitta
Tillåt tillåt!
I: Språkvård 2006:2. : 2006 :

Malmgren Sven-Göran
”SAOL mellan bruk och system”.
Included in:
Språkvård och språkpolitik
Stockholm : Norstedt : 2010 : 322 s. : pages 271-284 :

Milles Karin
”En jämställd kroppsdel? Om lanseringen av ett neutralt ord för flickors könsorgan”.
Included in:
Språk och stil
Stockholm : pages 149-177 :

Molde Bertil
”Principer för Svenska språknämndens rådgivningsarbete.”
Included in:
Språk i Norden. 1979.
Oslo : Novus ; Stockholm : 1979 : 159 s. : pages 17-21 :

Norén Kerstin
"Ger svensk språkvård något resultat?"
I: Språkvård 1993:3 : 1993 :

Parkvall Mikael
Lagom finns bara i Sverige : och andra myter om språk
Stockholm : Schibsted : 2009 : 171 s. :
ISBN: 9789177387978 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Språkriktighetsboken
1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Teleman Ulf
Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
ISBN: 91-7227-374-7
Search Album, the University Library catalogue

Myndigheternas skrivregler
8. [omarb.] uppl. : Stockholm : Språkrådet : 2014 : 156 s. :
Pdf-fil
ISBN: 9789138326251
Search Album, the University Library catalogue

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Search Album, the University Library catalogue