Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Crises and Crisis Management as an Empirical Phenomenon, 7.5 Credits

Swedish name: Kriser och krishantering som empiriskt fenomen

This syllabus is valid: 2018-09-03 and until further notice

Course code: 2FO028

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Peace and Conflict Studies: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Political Science

Established by: Head of Department of Political Science, 2018-05-29

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

 • Valid from: 2022 week 35

  Krisen, myndigheterna och lagen : krishantering i rättens gränsland
  Bergling Per, Engberg Jan, Naarttijärvi Markus, Wennerström Erik, Wimelius Malin E.
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 176 s. :
  ISBN: 9789140691040
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Coppola Damon P.
  Introduction to international disaster management
  Third edition. : Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Hein : [2015] : xxiv, 733 pages :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2014955858-d.html
  ISBN: 978-0-12-801477-6
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Perspektiv på krishantering
  Deverell Edward, Hansén Dan, Olsson Eva-Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 245 s. :
  ISBN: 9789144099996
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2016 :
  Mandatory

  Gustavsson Kjell
  Skogsbranden i Västmanland 2014
  Länsstyrelsen i Västmanlands län : 2014 :
  Skogsbranden i Västmanland 2014 - Fulltext
  Mandatory

  Sörlin Sverker
  Kris!
  [Stockholm] : Bokförlaget Atlas : [2020] : 224 sidor :
  ISBN: 9789173897549
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen Gudrun i Kronobergs län vintern 2005
  Länsstyrelsen i Kronobergs län : 2005 :
  Mandatory

  Utvärdering av Stockholms läns landstings samlade insatser i samband med attentatet den 7 april 2017
  Stockholm läns landsting : 2017 :
  Mandatory

  Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen
  Landin Staffan, Botnen Diamant Mikael
  UNDP : 2020 :
  https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2018/12/blir-varlden-battre-webbvaenlig.pdf

 • Valid from: 2021 week 35

  Krisen, myndigheterna och lagen : krishantering i rättens gränsland
  Bergling Per, Engberg Jan, Naarttijärvi Markus, Wennerström Erik, Wimelius Malin E.
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 176 s. :
  ISBN: 9789140691040
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Coppola Damon P.
  Introduction to international disaster management
  Third edition. : Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Hein : [2015] : xxiv, 733 pages :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2014955858-d.html
  ISBN: 978-0-12-801477-6
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Perspektiv på krishantering
  Deverell Edward, Hansén Dan, Olsson Eva-Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 245 s. :
  ISBN: 9789144099996
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Quarantelli E.L.
  Ten Criteria for Evaluating the Management of Community Disasters
  Included in:
  Disasters Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 21 : pages 39-56 :
  Mandatory

  Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2016 :
  Mandatory

  Gustavsson Kjell
  Skogsbranden i Västmanland 2014
  Länsstyrelsen i Västmanlands län : 2014 :
  Skogsbranden i Västmanland 2014 - Fulltext
  Mandatory

  Sörlin Sverker
  Kris!
  [Stockholm] : Bokförlaget Atlas : [2020] : 224 sidor :
  ISBN: 9789173897549
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen Gudrun i Kronobergs län vintern 2005
  Länsstyrelsen i Kronobergs län : 2005 :
  Mandatory

  Utvärdering av Stockholms läns landstings samlade insatser i samband med attentatet den 7 april 2017
  Stockholm läns landsting : 2017 :
  Mandatory

 • Valid from: 2018 week 36

  Krisen, myndigheterna och lagen : krishantering i rättens gränsland
  Bergling Per, Engberg Jan, Naarttijärvi Markus, Wennerström Erik, Wimelius Malin E.
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 176 s. :
  ISBN: 9789140691040
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Coppola Damon P.
  Introduction to international disaster management
  Third edition. : Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Hein : [2015] : xxiv, 733 pages :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2014955858-d.html
  ISBN: 978-0-12-801477-6
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Perspektiv på krishantering
  Deverell Edward, Hansén Dan, Olsson Eva-Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 245 s. :
  ISBN: 9789144099996
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Quarantelli E.L.
  Ten Criteria for Evaluating the Management of Community Disasters
  Included in:
  Disasters Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 21 : pages 39-56 :
  Mandatory

  Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2016 :
  Mandatory

  Gustavsson Kjell
  Skogsbranden i Västmanland 2014
  Länsstyrelsen i Västmanlands län : 2014 :
  Skogsbranden i Västmanland 2014 - Fulltext
  Mandatory

  Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen Gudrun i Kronobergs län vintern 2005
  Länsstyrelsen i Kronobergs län : 2005 :
  Mandatory

  Utvärdering av Stockholms läns landstings samlade insatser i samband med attentatet den 7 april 2017
  Stockholm läns landsting : 2017 :
  Mandatory