"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Digital Service Development, 30 Credits

Swedish name: Digital tjänsteutveckling

This syllabus is valid: 2022-05-16 and until further notice

Course code: 2IN333

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Informatics: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Informatics

Established by: Head of Department of Informatics, 2021-12-02

Revised by: Head of Department of Informatics, 2022-05-12

Contents

Module 1. Artificial Intelligence in Society, 7.5 credits.
Module 2. Digital Service Design, 7.5 credits.
Module 3. Project Management and Project Methodology, 7.5 credits.
Module 4. Project Work, 7.5 credits.

Literature

 • Valid from: 2024 week 6

  Module 1. Artificial Intelligence in Society.

  AIQ : hur artificiell intelligens fungerar
  Polson Nick, Scott James
  Göteborg : Bokförlaget Daidalos : [2018] : 333 sidor :
  ISBN: 9789171735539
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Dignum Virginia
  Responsible artificial intelligence : how to develop and use AI in a responsible way
  Cham : Springer : [2019] : viii, 127 pages :
  ISBN: 3030303705
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Module 2. Digital Service Design.

  Tjänstedesign : principer och praktiker
  Holmlid Stefan, Wetter Edman Katarina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2021 : 247 sidor :
  ISBN: 9789144130958
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Module 3. Project Management and Project Methodology.

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  Femte upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2024] : 245 sidor :
  ISBN: 9789152364635
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Module 4. Project Work.

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
  ISBN: 9789144119588
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  Femte upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2024] : 245 sidor :
  ISBN: 9789152364635
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

 • Valid from: 2022 week 20

  Module 1. Artificial Intelligence in Society.

  AIQ : hur artificiell intelligens fungerar
  Polson Nick, Scott James
  Göteborg : Bokförlaget Daidalos : [2018] : 333 sidor :
  ISBN: 9789171735539
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Dignum Virginia
  Responsible artificial intelligence : how to develop and use AI in a responsible way
  Cham : Springer : [2019] : viii, 127 pages :
  ISBN: 3030303705
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Module 2. Digital Service Design.

  Tjänstedesign : principer och praktiker
  Holmlid Stefan, Wetter Edman Katarina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2021 : 247 sidor :
  ISBN: 9789144130958
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Module 3. Project Management and Project Methodology.

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-523-2354-0
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Module 4. Project Work.

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
  ISBN: 9789144119588
  Mandatory
  Search the University Library catalogue