Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Basic Course in Law with focus on Property Law, 15 Credits

Swedish name: Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt

This syllabus is valid: 2022-08-29 and until further notice

Course code: 2JU146

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Law: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Law

Revised by: Head of Department of Law, 2022-02-28

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2022 week 35

Svensk juridik
Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
ISBN: 9789139208952
Mandatory
Search the University Library catalogue

Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
Victorin Anders, Hager Richard
Åttonde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 287 sidor :
ISBN: 9789177370642
Mandatory
Search the University Library catalogue

Julstad Barbro
Fastighetsindelning och markanvändning
Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 205 sidor :
ISBN: 9789139023128
Mandatory
Search the University Library catalogue