Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Gender Studies: Power and Gender A, 30 Credits

Swedish name: Genusvetenskap: Makt och kön A

This syllabus is valid: 2022-06-27 and until further notice

Course code: 2KC000

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Gender Studies: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Umeå Centre for Gender Studies (UCGS)

Revised by: Director of Umeå Centre for Gender Studies (UCGS), 2022-05-25

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2022 week 28

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bergenheim Åsa
Drömmen om frihet : om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80
Included in:
Från Sapfo till Cyborg
Gidlund : 2006 :
Mandatory

Bremer Signe
Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering
2. uppl. : Göteborg : Makadam : 2017 : 251 s. : ill. :
ISBN: 9789170611759
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Carbin Maria
Det problematiska systerskapet : Purpurfärgen och postkolonial feminism
Included in:
Feministisk teori i rörliga bilder
Malmö : Liber : 2005 : 180 s. : pages 83-110 :
Mandatory

Genus
Eriksson Mia, Gottzén Lucas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
ISBN: 9789147088997
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gemzöe Lena
Feminism.
Stockholm : Bilda : 2005 :
Mandatory

Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället
Thörn Håkan, Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria
Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. :
ISBN: 91-578-0312-9 ; 351:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hallgren Hanna
När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige
Göteborg : Kabusa Böcker : 2008 : 508 s. :
Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
ISBN: 9789173550833
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Jagose Annamarie
Queer theory : an introduction
New York : New York Univ. Press : 1996 : 153 s. :
ISBN: 0814742335
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kvinnopolitiska nyckeltexter
Esseveld Johanna, Larsson Lisbeth
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 288 s. :
ISBN: 91-44-34451-1 ; 340:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lundqvist, Åsa (2008). ”Familjens kris. Fem decennier av svensk familjepolitik.” I Tidskrift för genusvetenskap. Nr 1 2008.

Mandatory

Maktens (o)lika förklädnader : kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke
Knocke Wuokko, De los Reyes Paulina, Molina Irene, Mulinari Diana
[Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2006 : 336 s. :
ISBN: 91-85677-03-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Mohanty Chandra Talpade
Med västerländska ögon
Included in:
Feminism utan gränser
Hägersten : Tankekraft : 2007 : 327 s. : pages 33-57 :
Mandatory

Kulick Don
Queersverige
Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
ISBN: 91-27-11019-2 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Rydström Jens
Att queera historien : framväxten av ett nordiskt forskningsfält
Included in:
Scandia
Stockholm : Bokförlaget Natur och kultur : 1928- :
Mandatory

Siverskog Anna
Queera livslopp [Elektronisk resurs] : att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld
Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2016 : 300 s. (PDF) :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
Mandatory

Widerberg Karin
Sverige - gammalt patriarkat i ny förklädnad
Included in:
Kvinnovetenskaplig tidskrift
Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
Mandatory

Wikström Hanna
Etnicitet
Malmö : Liber : 2009 :
Mandatory

Adeniji Anna
Inte den typ som gifter sig? : feministiska samtal om äktenskapsmotstånd
Göteborg : Makadam : 2008 : 357 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-17069z Sammanfattning från Linköping University Electronic Press
ISBN: 978-91-7061-059-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Arbete : intersektionella perspektiv
Selberg Rebecca, Mulinari Paula
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 287 s. :
ISBN: 91-40-66830-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Feminism som lönearbete : om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse
Carbin Maria, Overud Johanna, Kvist Elin
Stockholm : Leopard förlag : 2017 : 157 sidor :
ISBN: 978-91-7343-648-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Dahl Ulrika
Scener ur ett äktenskap : jämställdhet och heteronormativitet
Included in:
Queersverige
Stockholm : Natur och Kultur : 2005 : 458, [1] s. :
Mandatory

Genus i omsorgens vardag
Gunnarsson Evy, Szebehely Marta
Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 192 sidor :
ISBN: 978-91-40-69579-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Boye Katarina, Nermo Magnus
Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138241080
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Mulinari Paula
Maktens fantasier & servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö
1. uppl. : Linköping : Tema Genus, Institutionen för Tema, Linköpings universitet : 2007 : 323 s. :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
ISBN: 978-91-85895-16-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Rena hem på smutsiga villkor? : hushållstjänster, migration och globalisering
Gavanas Anna, Calleman Catharina
Göteborg : Makadam : 2013 : 189 s. :
ISBN: 978-91-7061-123-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Roman Christine
Vem ska vara hemma, när och varför? : Förhandlingar om föräldraledighetens fördelning
Included in:
Lönsamt arbete
Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
https://www.regeringen.se/49baec/contentassets/283b9cb9b0414c3abf46aea24798476b/lonsamt-arbete--familjeansvarets-fordelning-och-konsekvenser-sou-201428
Mandatory

Stanfors Maria
Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
ISBN: 978-91-85695-10-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Walden Louise
När det osynliga blir synligt förändras världen: om kvinnokulturens materiella bas.
Included in:
Vi mänskor
Stockholm : Svenska kvinnors vänsterförbund : 1969- : Vol 4. :
Mandatory

Weston Kath
Families we choose : [electronic resource] lesbians, gays, kinship / Kath Weston. [Elektronisk resurs]

Mandatory

White Melissa Autumn
Intimitetsarkiv : queera personers migrationsdokument som affektteknologier
Included in:
Familjen
Malmö : Tidskriftsföreningen Fronesis : 2015 : 217 s. :
Mandatory

Ekelöf Maja
Rapport från en skurhink.
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1970 : 215 s. :

Grennvall Åsa
Sjunde våningen
1. uppl. : Göteborg : Optimal Press : 2002 : [80] s. :
ISBN: 91-88334-52-X (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Kadefors Sara
Fågelbovägen 32
Stockholm : Piratförlaget : 2006 : 362, [1] s. :
ISBN: 91-642-0187-2 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Grosz Elizabeth
Volatile bodies : toward a corporeal feminism
Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Lundberg Kristian
Yarden : en berättelse
[Ny utg.] : Eslöv : Symposion pocket : 2010 : 144 s. :
ISBN: 978-91-7139-855-0
Search Album, the University Library catalogue

Ah-King Malin
Biologins paradox : föränderliga kön och rigida normer
Included in:
Lambda nordica
Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- :
Mandatory

Crip Theory - en preliminär positionering
Berg Susanne, Grönvik Lars
Sociologi :
http://www.kvinfo.su.se/seminarieserier/CripTheory-enintroduktion.pdf
Mandatory

Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige
Broberg Gunnar, Tydén Mattias
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Dialogos : 2005 : 223, [1] s. :
ISBN: 91-7504-183-9 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Broman Ivar
Om befruktningen samt om fruktsamhet och sterilitet från rassynpunkt
Lund : Gleerup : 1921 : 62 s. :
Mandatory

Cisnormativitet & feminism : tema
Nord Iwo, Bremer Signe, Alm Erika
Included in:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
Mandatory

Connell Raewyn
Transsexual women and feminist thought: Toward new understanding and new politics
The University of Chicago Press : 2012 :
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/664478.pdf?refreqid=excelsior%3Ad7b6c6b72a1704aa81b9e9d90e65cd9b
Mandatory

Dahlgren Eva F.
Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
Stockholm : Forum : 2013 : 323 s. :
ISBN: 9789137138275
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Genus
Eriksson Mia, Gottzén Lucas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
ISBN: 9789147088997
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Holmqvist Sam
Att skriva transhistoria : cisnormativitet och historiens könsöverskridare
Included in:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
Mandatory

Lundborg H
Rashygieniska grundtankar : frontmot den sig spridande folkurartningen
Kvinnornas fackförbund : 1904-1992 :
Digitaliserad version av åren 1904-1924 från Göteborgs universitetsbibliote
Mandatory

Testo Junkie : sex, drugs, and biopolitics in the pharmacopornographic era
Preciado Beatriz, Benderson Bruce
New York : The Feminist Press at The City University of New York : 2013 : 1 online resource (427 pages) :
ISBN: 9781558618381
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Skeggs Beverly
Skapandet av klass och kön genom visualiseringen av moraliska subjekt
Included in:
Feminismen och vänstern
Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
Mandatory

Skeggs Beverly
The moral economy of person production: the class relations of self-performance on ‘reality’ television
Ingår i: The Sociological Review 2009, Vol. 57 (4), s. 626-644 : 2009 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2009.01865.x/epdf
Mandatory

Steriliseringsfrågan; politik och praktik.
Forum för levande historia :
Mandatory

Om moralismens ekonomi och arbetarklassens värdighet : Sofie Tornhill och Katharina Tollin intervjuar Beverly Skeggs
Tornhill Sofie, Tollin Katharina
Included in:
Feminismen och vänstern
Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :
Mandatory

Feministisk kunskapsproduktion och kapitalismens premisser
Tollin Katharina, Tornhill Sofie
Included in:
Feminismen och vänstern
Stockholm : Tidskriftsföreneningen Fronesis : 2008 : 251 s. :

Grosz Elizabeth
Volatile bodies : toward a corporeal feminism
Bloomington : Indiana Univ. Press : cop. 1994 : xvi, 250 s. :
ISBN: 0-253-32686-9 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Ask Sofia
Vägar till ett akademiskt skriftspråk
Växjö : Växjö University Press : 2007 : [8], 227, [7] s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7636-557-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bordo Susan
The Cartesian Masculinization of Thought
Ingår i: Signs Vol. 11, No. 3, Spring, 1986, s. 439-456 :
http://www.jstor.org/stable/3174004?seq=1#page_scan_tab_contents
Mandatory

Carstensen Gunilla
Leva som man lär? Spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörande
Included in:
Sociologisk forskning
Växjö : Sveriges sociologförbund : 1964- :
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057151/FULLTEXT01.pdf
Mandatory

Eldén Sara
Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 164 sidor :
ISBN: 9789144120621
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gemzöe Lena
Feminism.
Stockholm : Bilda : 2005 :
Mandatory

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gustavson Malena
Hen, en, man och jag : politiska pronomen i feministiskt skrivande
Included in:
Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2014 : 60 s. :
Mandatory

Haraway Donna
Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
Included in:
Feminist studies.
New York : 1972- : Vol 14 : pages 575-599 :
http://www.jstor.org/stable/3178066
Mandatory

Hubbard Ruth
Have Only Men Evolved?
Included in:
Women look at biology looking at women
Boston : G.K. Hall : cop. 1979 : 268 s. : pages 7-35 :
Mandatory

Kalman Hildur
Kön, filosofi, feminism, etc
Included in:
Genusvägar
Malmö : Liber : 2002 : 218 s. :
Mandatory

Martin Emily
The egg and the sperm : how science has constructed a romance based on stereotypical male-female roles
Included in:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- :
Mandatory

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Johansson Lars-Göran
Introduktion till vetenskapsteorin
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2011 : 272 s. :
ISBN: 978-91-7235-082-3
Search Album, the University Library catalogue