"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Criminology C, 30 Credits

Swedish name: Kriminologi C

This syllabus is valid: 2023-01-02 and until further notice

Course code: 2KR004

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Criminology: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bache...

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Sociology

Established by: Head of Department of Sociology, 2023-03-09

Literature

Valid from: 2023 week 20

An introduction to life-course criminology
Carlsson Christoffer, Sarnecki Jerzy
Los Angeles : Sage : 2016 : ix, 172 s. :
ISBN: 9781446275900
Mandatory
Search the University Library catalogue

Introduktion till kriminologi : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 640 sidor :
ISBN: 9789144131498
Mandatory
Search the University Library catalogue

Engdahl Oskar
Kriminologiska perspektiv på bedrägerier & ekonomisk brottslighet
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2022] : 146 sidor :
ISBN: 9789147140480
Mandatory
Search the University Library catalogue

Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige
Rostami Amir, Sarnecki Jerzy
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 472 sidor :
ISBN: 9789144153131
Mandatory
Search the University Library catalogue

Introduktion till kriminologi : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 640 sidor :
ISBN: 9789144131498
Search the University Library catalogue

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys
Djurfeldt Göran, Barmark Mimmi
1. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2009 : 335 s. :
ISBN: 978-91-44-05160-4
Mandatory
Search the University Library catalogue

Att tolka och förstå statistik om brott
Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 108 sidor :
ISBN: 9789140695499
Mandatory
Search the University Library catalogue

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Mandatory
Search the University Library catalogue

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Mandatory
Search the University Library catalogue

Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige
Rostami Amir, Sarnecki Jerzy
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 472 sidor :
ISBN: 9789144153131
Mandatory
Search the University Library catalogue

Creswell John W.
Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
3., [updated] ed. : Thousand Oaks : SAGE Publications : cop. 2013 : xxi, 448 p. :
ISBN: 9781412995306 (hft.)
Search the University Library catalogue

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Search the University Library catalogue

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 155 s. :
ISBN: 978-91-40-67039-7
Search the University Library catalogue

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Search the University Library catalogue

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Search the University Library catalogue

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Search the University Library catalogue

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Search the University Library catalogue