Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Social work as a Field of Research I, 7.5 Credits

Swedish name: Socialt arbete som forskningsfält I

This syllabus is valid: 2020-06-08 and until further notice

Course code: 2SA159

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Revised by: Head of Department of Social Work, 2020-06-10

Required Knowledge

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Literature

 • Valid from: 2021 week 30

  Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
  Ahnlund Petra, Sauer Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789144131603
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
  Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
  2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
  ISBN: 9789127134065 (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Hur man gör litteraturöversikter
  Bildtgård T, Tielman-Lindberg S
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete : 2008 :
  Mandatory

  Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingar i socialt arbete 1980-2009
  Dellgran P, Höjer S
  Socialvetenskaplig tidskrift, 18(2) : 2011 :
  Mandatory

  Dellgran P
  Vetenskapens mål och mening. Uppfattningar om forskningens uppgifter inom vårdvetenskap, utbilningsvetenskap och socialt arbete
  Socionomens forskningssupplement : 2018 :
  Mandatory

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Lantz Björn
  Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
  ISBN: 9789144103372
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Reflektionsfrågor och Fallbeskrivningar ur skriften "Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2013 :
  https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf
  Mandatory

 • Valid from: 2020 week 32

  Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
  Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
  2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
  ISBN: 9789127134065 (inb.)
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
  Dahlgren Lena, Sauer Lennart
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 298 s. :
  ISBN: 978-91-44-00462-4
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingar i socialt arbete 1980-2009
  Dellgran P, Höjer S
  Socialvetenskaplig tidskrift, 18(2) : 2011 :
  Mandatory

  Dellgran P
  Vetenskapens mål och mening. Uppfattningar om forskningens uppgifter inom vårdvetenskap, utbilningsvetenskap och socialt arbete
  Socionomens forskningssupplement : 2018 :
  Mandatory

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Lantz Björn
  Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
  ISBN: 9789144103372
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Reflektionsfrågor och Fallbeskrivningar ur skriften "Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2013 :
  https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf
  Mandatory

  Hur man gör litteraturöversikter
  Bildtgård T, Tielman-Lindberg S
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete : 2008 :
  Mandatory