Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Scientific Methods in Social Work, 7.5 Credits

Swedish name: Vetenskaplig metod i socialt arbete

This syllabus is valid: 2020-08-17 valid to 2022-05-29 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 2SA174

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Revised by: Head of Department of Social Work, 2020-05-06

Required Knowledge

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Literature

Valid from: 2020 week 34

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsetiska principer inom humanisktisk - samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet : 2002 :
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Mandatory

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Kalman Hildur, Lövgren Veronica
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 192 sidor :
ISBN: 9789151102283
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Techniques to Identify Themes
Ryan G, Bernard H.R
Field Methods 15:85 : 2003 :
Mandatory

Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi
Thomassen Magdalene, Retzlaff Joachim
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2007 : 234 s. :
ISBN: 91-40-65070-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

En studie av homofoba hatbrott i Sverige
Tiby Eva, Sörberg Anna-Maria
Stockholm : Forum för levande historia : 2006 : 54 s. :
Fulltext
ISBN: 91-976073-4-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ambjörnsson Fanny
I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 361 s. :
ISBN: 978-91-7441-947-4
Search Album, the University Library catalogue

Johansson Anna
Låt dom aldrig slå ner dig. Bloggen som arena för patientaktivism
Socialvetenskaplig tidskrift nr 3 2013 : 2013 :

Three approaches to qualitative content analysis
Hsiu H-F, Shannon S-E
Qualitative health research Newbury Park, Calif. : Sage Publications : 1991- : 15 : sid. 1277-1288 : 1991 :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1049732305276687