Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Professional encounters and counselling in social work, 7.5 Credits

Swedish name: Professionella möten och samtal i socialt arbete

This syllabus is valid: 2022-05-30 and until further notice

Course code: 2SA181

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Revised by: Head of Department of Social Work, 2021-12-27

Required Knowledge

General entry requirements and Mathematics 2a or 2b or 2c, Civics 1b or 1a1+1a2

Literature

Valid from: 2022 week 22

Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
Carlander Jakob, Wedeen Andreas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789147126460
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Mandatory

Lösningsbyggande samtal
De Jong Peter, Berg Insoo Kim
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 597 s. :
ISBN: 9789144075709
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kåver Anna
Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 215 s. :
ISBN: 978-91-27-11897-3 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lennéer-Axelson Barbro
Förluster : om sorg och livsomställning
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 336 s. :
ISBN: 9789127118898
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Miller Lisa
Counselling skills for social work
2. ed. : London : Sage : 2012 : 232 s. :
ISBN: 9780857028587
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nilsson Tapper Magnus
Professionella samtal med barn : förhållningssätt, metoder och övningar
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 225 sidor :
ISBN: 9789144128771
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

The relationship and its relationship to the common and specific factors of psychotherapy.
Wampold BE, Budge SL
The Councelling Psychologist, 2012;40(4):601-623 : 2012 :
Mandatory