"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Organisation and Management, 15 Credits

Swedish name: Organisation och ledarskap

This syllabus is valid: 2022-02-28 and until further notice

Course code: 2SO200

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Sociology: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Sociology

Revised by: Head of Department of Sociology, 2022-02-28

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2022 week 9

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan, Sandin Gunnar, Larson Per
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 493 sidor :
ISBN: 9789144150956
Mandatory
Search the University Library catalogue

Keisu Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor :
ISBN: 9789144135045
Mandatory
Search the University Library catalogue

Keisu Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor :
ISBN: 9789144135045
Mandatory
Search the University Library catalogue

Hanson Anders
Salutogent ledarskap : för hälsosam framgång : vägen mot tillit, mening och känsla av sammanhang
Andra upplagan, med tre nya kapitel : [Alingsås] : [Salutogent ledarskap Sverige AB] : [2018] : 239 sidor :
ISBN: 9789198033939
Mandatory
Search the University Library catalogue

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan, Sandin Gunnar, Larson Per
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 493 sidor :
ISBN: 9789144150956
Mandatory
Search the University Library catalogue

Keisu Britt-Inger
Att peka med hela handen[Elektronisk resurs] : om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer
Umeå : Sociologiska institutionen : 2009 : 371 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26053u urn:nbn:se:umu:diva-26053
ISBN: 978-91-7264-842-5
Mandatory
Search the University Library catalogue