Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Physiotherapy: Work Ability and Rehabilitation in Working Life, 7.5 Credits

Swedish name: Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet

This syllabus is valid: 2022-07-25 and until further notice

Course code: 3FT923

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Physiotherapy: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements
Occupational Health: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Physiotherapy

Revised by: Programme Committee for the Occupational therapy, Physiotherapy and Physical Trainer Programs, 2022-03-01

Literature

Valid from: 2022 week 30

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Ekholm Jan, Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Schüldt Ekholm Kristina
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 272 s. :
ISBN: 978-91-44-10433-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Psykisk hälsa i arbetslivet
Hensing Gunnel, Holmgren Kristina, Björk Lisa, Andersson Christina, Bertilsson Monica, Björkelund Cecilia, Danielsson Louise, Jonsdottir Ingibjörg, Mårtensson Lena, Ståhl Christian, Tengelin Ellinor, Hensing Gunnel, Holmgren Kristina, Björk Lisa
Studentlitteratur AB : 2021 : 280 sidor :
ISBN: 9789144142333
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hansen Falkdal Annie, Ekvall Ann-Britt, Eklund Ulrika, Jonsson Christina
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : [2020] : 171 sidor :
ISBN: 9789175858722
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 175 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175553030
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Systematiskt arbetsmiljöarbete : en vägledning
Arbetsmiljöverket , Frostberg Carin
2. uppl. : Solna : Arbetsmiljöverket : 2001 : 52 s. :
ISBN: 91-7464-412-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Arbetsmiljöverket
Arbetsanpssning (AFS 2020:5)
Arbetsmiljöverket : 2020 :
Mandatory

Arbetsmiljöverket
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) :
http://: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
Mandatory