Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Leadership and professional supervision in nursing, 30 Credits

Swedish name: Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad

This syllabus is valid: 2014-08-18 valid to 2017-07-23 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 3OM299

Credit points: 30

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Established by: Programme Council for the Second-Cycle Nursing Programmes (PRSA), 2013-12-17

Literature

Valid from: 2014 week 35

Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
Andersen Tom, Weine Bengt, Hopstadius Kerstin
5., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 237 s. :
ISBN: 978-91-44-07556-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
ISBN: 978-91-44-05331-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hilmarsson Hilmar Thór
Samtalet med känslomässig intelligens
4., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 351 s. :
ISBN: 978-91-44-08226-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Moxnes Paul
Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen : ett organisationspsykologiskt perspektiv
2., rev. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 341 s. :
ISBN: 91-27-08252-0 (inb.) ;
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
ISBN: 978-91-44-01983-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
ISBN: 9789144097565
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue