Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Leadership and professional supervision in nursing, 30 Credits

Swedish name: Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad

This syllabus is valid: 2019-07-22 and until further notice

Course code: 3OM299

Credit points: 30

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Revised by: Programme Council for nursing education, 2019-01-31

Literature

Valid from: 2019 week 30

Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
Andersen Tom, Weine Bengt, Hopstadius Kerstin
5., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 237 s. :
ISBN: 978-91-44-07556-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bruland Vråle Gry
Veiledning når det røyner på
ISBN/EAN: 9788205484313 : 2015 :
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sosialfag/Tverrfaglige-emner/Veiledning-naar-det-roeyner-paa
Mandatory

Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
ISBN: 978-91-44-05331-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hilmarsson Hilmar Thór
Samtalet med känslomässig intelligens
4., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 351 s. :
ISBN: 978-91-44-08226-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144091785
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen : ett organisationspsykologiskt perspektiv
Moxnes Paul, Karlsson Mona C.
Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 341 s. :
ISBN: 9789127144057
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
ISBN: 9789144111261
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
ISBN: 9789144097565
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue