Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Nursing, 7.5 Credits

Swedish name: Omvårdnad

This syllabus is valid: 2021-01-18 and until further notice

Course code: 3OM397

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Revised by: Programme Council for nursing education, 2020-10-22

Literature

Valid from: 2022 week 3

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
Boman Lennart, Wikström Claes
2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
ISBN: 9789144121888
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kirurgiboken
Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
ISBN: 9789147127733
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska:
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor : 2012 :
http://www.swedrad.com/images/stories/kompetensbeskrivning/komptetensbeskrivning_2012_02_20.pdf
Mandatory

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Socialstyrelsen, regler och riktlinjer
Socialstyrelsen :
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/
Mandatory

Vårdhandboken
Vårdhandboken-Inera AB :
http://www.vardhandboken.se/
Mandatory