Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Reproductive and Perinatal Health, 7.5 Credits

Swedish name: Reproduktiv och perinatal hälsa

This syllabus is valid: 2021-08-09 and until further notice

Course code: 3OM422

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Midwifery Science: Second cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Revised by: Programme Council for nursing education, 2020-12-17

Literature

Valid from: 2021 week 32

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020 [Elektronisk resurs]
2020 :
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2020
Mandatory

Professional ethics in midwifery practice
Foster Illysa R., Lasser Jon
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
ISBN: 9780763768805
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Graviditetsregistrets årsrapport - senaste upplaga
Graviditetsregistret :
https://www.medscinet.com/gr/dokumentarkiv.aspx
Mandatory

Heise Löwgren Camilla
Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården 2020, Upplaga 51
Liber, ISBN 978-914713828-9 : 2020 :
Mandatory

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - senaste version
Svenska Barnmorskeförbundet :
https://storage.googleapis.com/barnmorskeforbundet-se/uploads/2020/04/Kompetensbeskrivning-for-legitimerad-barnmorska.pdf
Mandatory

Motiverande samtal om sexuell hälsa
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/
Mandatory

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

The handbook of Midwifery Research
Steen M, Roberts T
John Wiley & Sons, First edition : 2011 :
Mandatory

Embryologi : en kortfattad lärobok
Ulfig Norbert, Wilhelms Daniel B.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 181 s. :
Instuderingsfrågor, länkar till videofilmer
ISBN: 9789144071152
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Visible body (Ovid), Databas för anatomi i 3D
x :
https://www.ub.umu.se/
Mandatory