Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Child and Adolescent Psychiatry: Trauma, Anxiety and Depression, 15 Credits

Swedish name: Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression

This syllabus is valid: 2021-08-30 and until further notice

Course code: 3PS017

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Child and Adolescent Psychiatry: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Child and Adolescent Psychiatry

Established by: Board of undergraduate education, 2020-09-30

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2021 week 35

IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
IACAPAP : 2015 :
https://iacapap.org/english
Mandatory

Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
ISBN: 9789127135888 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Barn- och ungdomspsykiatri
Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
ISBN: 9789127131415
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Herlofson Jörgen
Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
ISBN: 9789198007916
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Arborelius Lotta
Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 304 s. :
ISBN: 978-91-27-13779-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Barn, unga och trauma : att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Almqvist Kjerstin, Norlén Anna, Tingberg Björn
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 408 sidor :
ISBN: 9789127819061
Search Album, the University Library catalogue

Traumatisering hos barn : en handbok
Bidö Sofia, Mannheimer Moa, Samuelberg Poa
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 390 sidor :
ISBN: 9789127818972
Search Album, the University Library catalogue

Dennhag Inga
Makt och psykoterapi
Natur & Kultur Akademisk : 2017 : 233 sidor :
ISBN: 978-91-27-14705-8
Search Album, the University Library catalogue

Från interaktion till relation : om anknytningsteori
Hart Susan, Schwartz Rikke, Jensen Arne W., Zetterström Gun
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 296 s. :
ISBN: 978-91-47-09922-1
Search Album, the University Library catalogue

Utvecklingspsykologi
Hwang Philip, Nilsson Björn
Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
ISBN: 9789127826977
Search Album, the University Library catalogue

Familjen plus en : en resa genom familjeterapins praktik och idéer
Hårtveit Håkon, Jensen Per
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 384 s. :
ISBN: 978-91-44-08074-1
Search Album, the University Library catalogue

Lärobok i familjeterapi
Johnsen Astri, Torsteinsson Vigdis Wie, Berglund Gustaf, Halvorsen-Kåven Solveig
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 387 s. :
ISBN: 978-91-44-09173-0
Search Album, the University Library catalogue

Ångest hos barn och unga : en handbok för föräldrar och professionella
Bohni Malene Klindt, Holmberg Johanna
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 107 sidor :
ISBN: 9789144136530
Search Album, the University Library catalogue

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
ISBN: 9789127147430
Search Album, the University Library catalogue

Utvecklingspsykologi
Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
ISBN: 9789144060781
Search Album, the University Library catalogue

Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition)
Thapar Anita, Daniel S Pine, James F Leckman
John Wiley & Sons Inc. ISBN: 9781118381885 : 2017 :

Knorring Anne-Liis von
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
ISBN: 978-91-44-05669-2
Search Album, the University Library catalogue