"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Inventory of biodiversity, 15 Credits

Swedish name: Inventering av biologisk mångfald

This syllabus is valid: 2021-06-21 and until further notice

Course code: 5BI254

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Biology: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Ecology and Environmental Science

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2021-03-03

Literature

Valid from: 2021 week 31

Mossor : en fälthandbok
Hallingbäck Tomas, Holmåsen Ingmar
2., rev. och väsentligt utök. uppl. : Stockholm : Interpublishing : 1985 : 287, [1] s. :
ISBN: 91-86448-11-0 (inb.)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Lavar : en fältguide
Moberg Roland, Hultengren Svante
Stenungsund : Naturcentrum AB : 2016 : 244 sidor :
ISBN: 9789185221318
Mandatory
Search the University Library catalogue

Nitare Johan
Skyddsvärd skog : naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning
Jönköping : Skogsstyrelsen : [2020] : 592 sidor :
ISBN: 9789198629705
Mandatory
Search the University Library catalogue

Helmersson Linnea
Kryptogamguiden : en introduktion till mossor, svampar och lavar
Gävle : Fältbiologerna förlag : 2015 : 241 s. :
ISBN: 9789163710872
Search the University Library catalogue

Svampar i Sverige : [förnyat standardverk med över 450 arter]
Mossberg Bo, Karström Mats, Nilsson Sven, Persson Olle
9., utvidgade utg. : Stockholm : Bonnier fakta : 2013 : 367 s. :
ISBN: 9789174240580
Search the University Library catalogue