"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Degree Project - Second Cycle, 15 Credits

Swedish name: Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen - avancerad nivå (UVK)

This syllabus is valid: 2021-07-26 and until further notice

Course code: 6KP013

Credit points: 15

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Food, Nutrition and Culinary Science

Established by: Department of Food, Nutrition and Culinary Science, 2021-05-17

Literature

Valid from: 2023 week 30

Att tänka uppsats : det vetenskapliga arbetets grundstruktur
Agnafors Marcus, Levinsson Magnus
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 101 sidor :
ISBN: 9789151102269
Mandatory
Search the University Library catalogue

Hur ska man veta vad forskningen säger? : om vetenskaplig kunskap och hur man kan förhålla sig till vetenskapliga resultat
Ekström Linda, Bergman Maria, Hedman Anna
Skolforskningsinstitutet : 2020 :
Fritt tillgänglig på Skolforskningsinstitutets webbplats
Mandatory

Stukát Staffan
Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 220 s. :
ISBN: 9789144052267
Search the University Library catalogue