"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Teaching Placement 1, 15 Credits

Swedish name: Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU (VFU)

This syllabus is valid: 2021-02-01 and until further notice

Course code: 6KP019

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Creative Studies (Teacher Education)

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2021-11-30

Literature

Valid from: 2021 week 45

På väg mot läraryrket : en handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen
Alvén Fredrik, Bohlin Senait
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 156 sidor :
ISBN: 9789147141470
Mandatory
Search the University Library catalogue

Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 328 sidor :
ISBN: 9789127827950
Mandatory
Search the University Library catalogue

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Mandatory
Search the University Library catalogue

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Mandatory

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Mandatory
Search the University Library catalogue

Samuelsson Marcus
Lärandets ordning och reda : ledarskap i klassrummet
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 221 sidor :
ISBN: 978-91-27-81832-3
Search the University Library catalogue