Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Outdoor Education and Natural Sciences- Summer, 7.5 Credits

Swedish name: Utomhuspedagogik och naturvetenskap - Sommar

This syllabus is valid: 2020-01-13 and until further notice

Course code: 6NO044

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Science and Mathematics Education

Revised by: Faculty Board of Science and Technology, 2020-01-27

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2020 week 13

Aktuella läroplaner
Skolverket :
Länk till skolverkets hemsida
Mandatory

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
ISBN: 9789147122684
Search Album, the University Library catalogue

Utomhusdidaktik.
Lundegård Iann, Wickman Per-Olof, Wohlin Ammi (reds)
Lund : Studentlitteratur, Lund : 2004 : 209 s. :
ISBN: 91-44-02492-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan för förskolan, Lpfö 18
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001
Mandatory

Röj Lindberg Ann-Sofi
Ledarskap och säkerhet vid uteaktiviteter
Umeå : Umea: Umeå universitet, UnivEx : 1996 : 16s :
Mandatory

Fastén Olof
Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet
Studentlitteratur AB : 2019 : 208 sidor :
ISBN: 9789144121581
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Valfri flora
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Mandatory

Valfri fågelbok
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Mandatory

Övrigt: Artiklar från vetenskapliga tidskrifter
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Mandatory

Barn upptäcker naturen
Halvorsen Kirsti Vindal, Tveit Magnhild Mogstad, Lutnæs Lisbeth, Sterner Lillemor
Stockholm : LT : 1993 : 340 s. :
ISBN: 91-36-03112-7 (inb.) ;
Search Album, the University Library catalogue

Gustavsson Bernt
Kunskap i det praktiska
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
ISBN: 91-44-03514-4
Search Album, the University Library catalogue

Utomhusdidaktik.
Lundegård Iann, Wickman Per-Olof, Wohlin Ammi (reds)
Lund : Studentlitteratur, Lund : 2004 : 209 s. :
ISBN: 91-44-02492-4
Search Album, the University Library catalogue

Outdoor teaching, Olika böcker för olika åldrar
Outdoor teaching :
Outdoor teaching

Rapp Anders
Väntande, spännande natur
1. uppl. : Stockholm : Utbildningsradion : 1992 : 96 s. :
ISBN: 91-26-92040-9 (inb.) ;
Search Album, the University Library catalogue

Dahlgren Lars Owe
Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-04559-7
Search Album, the University Library catalogue