"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Secondary School Teacher as Profession, 6 Credits

Swedish name: Ämneslärare som profession (UK)

This syllabus is valid: 2019-07-01 and until further notice

Course code: 6PE185

Credit points: 6

Education level: First cycle

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Education

Revised by: Head of Department of Education, 2023-05-15

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2023 week 21

Aspelin Jonas
Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
ISBN: 9789147129065
Mandatory
Search the University Library catalogue

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Mandatory
Search the University Library catalogue

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Mandatory
Search the University Library catalogue

Lindqvist Per
Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 1(1) : 2015 :
Mandatory

Lärande, skola, bildning
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
ISBN: 9789127827974
Mandatory
Search the University Library catalogue

Skolverket
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011
Stockholm: Skolverket : 2011 :

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
[Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327784
Mandatory
Search the University Library catalogue

Thornberg Robert
Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
ISBN: 9789147132058
Search the University Library catalogue