Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 8 April 2020)

Skip to content
printicon
Syllabus:

School based studies for Vocational Teachers, 30 Credits

Swedish name: Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU)

This syllabus is valid: 2018-02-19 and until further notice

Course code: 6PE209

Credit points: 30

Education level: First cycle

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Established by: Head of Department of Education, 2016-05-12

Revised by: Head of Department of Education, 2017-11-20

Literature

Valid from: 2018 week 8

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
ISBN: 978-91-975584-5-7
Mandatory
Search the University Library catalogue

Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb : erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning : delbetänkande
Stockholm : Fritze : 2010 : 371 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 978-91-38-23461-7
Mandatory
Search the University Library catalogue

Aktuella nationella och lokala styrdokument för gymnasieskolans yrkesutbildningar och yrkesprogram