Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

School based studies for Vocational Teachers, 30 Credits

Swedish name: Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU)

This syllabus is valid: 2021-03-15 and until further notice

Course code: 6PE285

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Education: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Revised by: Head of Department of Education, 2021-01-25

Literature

Valid from: 2021 week 11

Bedömning av yrkesrelaterat kunnande
Carlsson Carl-Gustaf, Gerrevall Per, Pettersson Astrid
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 140 s. :
ISBN: 9789147117178
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Connecting school and workplace with digital technology: Teachers’ experiences of gaps that can be bridged
Enochsson A-B, Kilbrink N., Andersén A., Ådefors A.
Included in:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 10 : pages 43-64 :
Mandatory

Yrkesdidaktikens mångfald
Fejes Andreas, Lindberg Viveca, Wärvik Gun-Britt
Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 275 sidor :
ISBN: 9789188149213
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

”Vara med i gänget?” : Yrkessocialisation och genus i två gymnasieprogram
Hedlin M., Åberg M
Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) : 2013 :
Mandatory

Hedlin Maria
Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål
Växjö : Linnéuniversitetet : 2010 :
Mandatory

Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv
Gustavsson Maria, Köpsén Susanne
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 217 sidor :
ISBN: 9789144121413
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning
Gustavsson S., Loeb I.H., Kvarnemo C.
Included in:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 8 : pages 19-35 :
Mandatory

Håkansson Anita
Att synliggöra studenters yrkeskunnande i den verksamhetsförlagda delen av yrkeslärarutbildningen [Elektronisk resurs]
Kristianstad : Kristianstad University Press : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-17709
Mandatory

Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 328 sidor :
ISBN: 9789127827950
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Transfer of learning in Swedish technical vocational education: student experiences in the energy and industry programmes
Kilbrink N., Bjurulf V., Baartman L. K. J., de Bruijn E.
Included in:
Journal of vocational education & training
Wallingford, U.K. : Triangle Journals : 1995- : 70 :
Mandatory

Köpsén Susanne
Lära till yrkeslärare
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 256 sidor :
ISBN: 9789144132259
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Boundary processes in connection with students’ workplace learning: Potentials for VET teachers’ continuing professional development
Köpsén S., Andersson P.
Included in:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 8 : pages 58-75 :
Mandatory

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work
Mårtensson Å., Andersson P., Nyström S.
Included in:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 9 : pages 89-110 :
Mandatory

Lärlingsutbildningen - aktuella erfarenheter och framtida möjligheter
Olofsson Jonas, Panican Alexandru
Stockholm : Ratio : 2012 : 63 s. :
Mandatory

Svensk gymnasial yrkesutbildning: - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?
Panican A., Paul E.
Gävle: Svenska ESF-rådet : 2019 :
Mandatory

Skolverket
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011
Stockholm: Skolverket : 2011 :
Mandatory

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Stockholm: Utbildningsdepartementet : 2010:800 :
Mandatory

Wikström Christina
Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue