Skip to content

Cookies

To use the chat, you need to allow Microsoft Dynamics to use cookies.

printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Teaching in Preschool, 10 Credits

Swedish name: Att undervisa i förskolan (VFU)

This syllabus is valid: 2021-08-02 and until further notice

Course code: 6PE304

Credit points: 10

Education level: First cycle

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Applied Educational Science

Established by: Head of Department of Applied Educational Science, 2020-12-09

Literature

Valid from: 2021 week 31

Didaktik i förskolan
Hjälmeskog Karin, Andersson Kristina, Gullberg Annica, Lagrell Kerstin
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 207 sidor :
ISBN: 9789151101026
Mandatory
Search the University Library catalogue

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
ISBN: 978-91-47-10552-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
ISBN: 9789147127757
Mandatory
Search the University Library catalogue

Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
Andra upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 139 sidor :
ISBN: 9789127458185
Mandatory
Search the University Library catalogue

Frelin Anneli
Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 160 s. :
ISBN: 978-91-47-09998-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation
Svenning Bente, Lindelöf Inger
Lund : Studentlitteratur : 2011 : 110 s. :
ISBN: 978-91-44-06648-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Wehner-Godée Christina
Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD, bok
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2011 : 134 s. :
ISBN: 978-91-7656-673-2 (inb.)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
Riddersporre Bim, Bruce Barbro
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
ISBN: 9789127147072
Mandatory
Search the University Library catalogue

Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
ISBN: 978-91-88099-87-7
Mandatory
Search the University Library catalogue

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Mandatory
Search the University Library catalogue

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Mandatory
Search the University Library catalogue

Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327043
Mandatory
Search the University Library catalogue

Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
Fulltext
Mandatory