"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Civic Orientation for Early Years Classes and Grades 1-3, 15 Credits

Swedish name: Samhällsorientering, F-3

This syllabus is valid: 2023-09-11 and until further notice

Course code: 6PE322

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Education

Established by: Head of Department of Education, 2022-04-19

Revised by: Head of Department of Education, 2023-09-04

Literature

Valid from: 2023 week 37

En svensk historia från vikingatid till nutid
Berggren Lars, Greiff Mats
2., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 404 s. :
ISBN: 978-91-44-05246-5
Mandatory
Search the University Library catalogue

Blanck Sara
SO för lärare 1-3
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 152 sidor :
ISBN: 9789151102757
Mandatory
Search the University Library catalogue

Forum : samhällskunskap 123
Brolin Krister, Nohagen Lars
Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2017] : 598 sidor :
ISBN: 9789152333440
Mandatory
Search the University Library catalogue

Samhällsämnenas didaktik : F - åk 3
Franck Olof, Hermansson Adler Magnus, Björneloo Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 139 s. :
ISBN: 9789144089652
Mandatory
Search the University Library catalogue

Forntid i Sverige : en introduktion
Lindström Dag, Paulsrud Lars
Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 132, [6] s. :
ISBN: 91-27-09764-1 (inb.) :
Mandatory
Search the University Library catalogue

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Mandatory
Search the University Library catalogue

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter
i sin helhet, Stockholm: UNICEF 2018: 81 s. (rymmer svensk och engelsk version) :
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22
Skolverket : 2022 :
Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet
Mandatory

Kursplaner och betygskriterier för Grundskola. Kursplaner i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.
Skolverket :
Mandatory

Svaleryd Kajsa
Genuspedagogik
Stockholm : Liber AB : 2007 :
Mandatory

Östman Peter
Geografi : människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling.
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 462 s. :
ISBN: 978-91-47-10340-9 (inb.)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Forntiden runt hörnet : en arkeologisk handledning för grundskolans lärare
Lindström Jonathan, Hjort Sofi
2., rev. uppl. : Stockholm : Stockholms läns museum : 2008 : 151 s. :
ISBN: 91-87006-28-6
Search the University Library catalogue

Flickornas historia : från Igelkottsflickan på stenåldern till Julia i vår tid
Lindström Kristina, Tidholm Anna-Clara
Stockholm : Alfabeta : 1997 : 160 s. :
ISBN: 91-7712-770-6 (inb.) ; 195:00
Search the University Library catalogue