Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Swedish for Grades 4-6, Course 1, 15 Credits

Swedish name: Svenska för åk 4-6, kurs 1

This syllabus is valid: 2022-01-03 and until further notice

Course code: 6SV024

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Language Studies

Revised by: Head of Department of Language Studies, 2021-09-13

Literature

Valid from: 2022 week 1

Alatalo Tarja
Läsundervisningens grunder
Andra upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 319 sidor :
ISBN: 9789151102764
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Alatalo Tarja
Högläsning : didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 132 sidor :
ISBN: 9789144137889
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Chambers Aidan
Böcker inom och omkring oss
[Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
ISBN: 978-91-86634-54-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Einarsson Jan
Språket och språkarna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
ISBN: 9789144076843
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6
Eriksson Jessica, Grönvall Fransson Camilla, Johansson Annelie
Andra upplagan : Ingarö : Columbus förlag : 2017 : 247 sidor :
ISBN: 978-91-85617-34-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Gibbons Pauline, Aldén Kristina, Sandell Ring Anniqa
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 275 sidor :
ISBN: 9789144128948
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lundin Katarina
Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789144125367
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Parmenius-Swärd Suzanne
Läs- och skrivportalen > Moduler > Grundskola > Lässtrategier för sakprosa > 3. Vad är sakprosa
Skolverket : 2015 :
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/006_lasstrateger_for_sakprosa/del_03/material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M6_4-9_03A_01_sakprosa%20(1).docx
Mandatory

Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
2. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2012 : 146 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-87115-26-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Tjernberg Catharina
Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
ISBN: 9789147124992
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127135987
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ett annat jag : Projekt Gemini
Gerhardsen Carin, Lidbeck Petter
Stockholm : Rabén & Sjögren : [2019] : 178 sidor :
ISBN: 9789129714227
Search Album, the University Library catalogue

Nidstången
Larsson Åsa, Korsell Ingela, Jonsson Henrik
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 142 s. :
ISBN: 9789163879135
Search Album, the University Library catalogue

Lindgren Astrid
Ronja rövardotter
R&S :
ISBN: 91-29-66748-8
Search Album, the University Library catalogue

Nilsson Per
En morgon stod hon bara där : januari
Stockholm : Alfabeta : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-501-1286-3
Search Album, the University Library catalogue

Cikada
Tan Shaun, Roseen Ulla
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2018] : 31 onumrerade sidor :
ISBN: 9789178130290
Search Album, the University Library catalogue

Kattvinden
Öberg Helena, Lidström Kristin
Stockholm : Mirando bok : 2018 : 351 sidor :
ISBN: 9789198330373
Search Album, the University Library catalogue

Fjädrar
Woodson Jacqueline, Dahl Alva
Stockholm : Natur & Kultur : 2019 : 157 sidor :
ISBN: 9789127161108
Search Album, the University Library catalogue

Lindgren Barbro
Jättehemligt
[Rev. utg.] : Stockholm : Karneval : 2010 : 129 s. :
ISBN: 9789185703548
Search Album, the University Library catalogue

Foley Douglas
Habib : meningen med livet
Stockholm : En bok för alla : [2018] : 213 sidor :
ISBN: 9789172217751
Search Album, the University Library catalogue

Ivarsson Nina
Risulven Risulven
Stockholm : Rabén & Sjögren : [2017] : 153 sidor :
ISBN: 9789129703528
Search Album, the University Library catalogue

Fågeln i mig flyger vart den vill
Lundberg Sara, Sundqvist Alexandra
Stockholm : Bokförlaget Mirando : [2017] : 119 onumrerade sidor :
ISBN: 9789198330335
Search Album, the University Library catalogue

Lindell Elin
Den där Jonny Jonsson Johnson
Stockholm : Alfabeta : [2018] : 174 sidor :
ISBN: 9789150120370
Search Album, the University Library catalogue

Din tur, Adrian
Öberg Helena, Lidström Kristin
Stockholm : Mirando : 2015 : 59 s. :
ISBN: 9789198139679
Search Album, the University Library catalogue

Stark Ulf
Dårfinkar & dönickar
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2017 : 189 sidor :
ISBN: 9789163899607
Search Album, the University Library catalogue

Gripe Maria
Agnes Cecilia : en sällsam historia
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 296 s. :
ISBN: 9789163882036
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue