Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Swedish as a Second Language A, 30 Credits

Swedish name: Svenska som andraspråk A

This syllabus is valid: 2022-01-03 and until further notice

Course code: 6SV084

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Swedish as a Second Language: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Language Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2021-08-19

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2022 week 3

Drewsen Annelie
Prinsen av Porte de la Chapelle
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2021 : 284 sidor :
ISBN: 9789129729139
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Elmeroth Elisabeth
Etnisk maktordning i skola och samhälle
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
ISBN: 9789144121543
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Håkansson Gisela
Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
ISBN: 9789144116297
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kasselias Wiltgren Layal
Etnicitet som resurs i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
ISBN: 978-91-44-10906-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
Skolverket, www.skolverket.se :
Mandatory

Lorentz Hans
Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
ISBN: 9789144124063
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nilsson Folke Jenny
Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
ISBN: 9789140696656
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hübinette Tobias
Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
ISBN: 9789144117980
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Språkkrav som migrationspolitiskt verktyg
Rydell Maria, Milani Tommaso
Included in:
Perspektiv på skolans problem
Lund : Studentlitteratur : [2020] : 431 sidor : pages 139-154 :
Mandatory

Skolans möte med nyanlända
Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
ISBN: 9789147122196
Search Album, the University Library catalogue

Andersson Lars-Gunnar
Språktypologi och språksläktskap
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kjellin Olle
Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
ISBN: 91-7382-756-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Skolverket
Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
www.skolverket.se :
Mandatory

Thorén Bosse
Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf
Mandatory

Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
ISBN: 978-91-44-07529-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Rosenqvist Håkan
Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
ISBN: 9789127406452
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lorentz Hans
Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
ISBN: 9789144124063
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Riad Tomas
Svenskt fonologikompendium
Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

Engstrand Olle
Fonetikens grunder
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05232-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Källström Roger
Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
ISBN: 978-91-44-05573-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Schleppegrell Mary J.
Functional grammar in the classroom
Included in:
Symposium 2009
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
Mandatory

Skolverket
Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
www.skolverket.se :
Mandatory

Enström Ingegerd
Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
2. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2016 : 191 s. :
ISBN: 9789173828888
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Form i fokus : Del B Övningsbok i svensk grammatik.
Fasth Cecilia, Kannermark Anita
Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : [2017] : 251 sidor :
ISBN: 9789174347067
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lövestam Sara
Grammatikundervisning : för sfi och sva
Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & kultur : [2016] : 117 sidor :
ISBN: 9789127445642
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Flyman Mattsson Anna
Andraspråkets grammatik
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
ISBN: 9789144129129
Search Album, the University Library catalogue

Flyman Mattsson Anna
Andraspråkets grammatik : övningsbok
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 144 sidor :
ISBN: 9789144129136
Search Album, the University Library catalogue

Abrahamsson Niclas
Andraspråksinlärning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Second language learning theories
Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
ISBN: 978-1-4441-6310-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Olofsson Mikael
Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7656-662-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
Cummins Jim, Wadensjö Patricia
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
ISBN: 978-91-27-81875-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 245 sidor :
ISBN: 9789144151281
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Greppa flerspråkigheten [Elektronisk resurs] : en resurs i lärande och undervisning
Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
ISBN: 978-91-7559-316-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Svensson Gudrun
Transspråkande i praktik och teori
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 244 sidor :
ISBN: 9789127818200
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue