"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Basics of Career Counselling, 15 Credits

Swedish name: Studie- och yrkesvägledningens grunder

This syllabus is valid: 2022-08-15 and until further notice

Course code: 6SY003

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Applied Educational Science

Revised by: Head of Department of Applied Educational Science, 2022-03-11

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2022 week 33

Aktuella läroplaner
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
Mandatory

Skolverkets allmänna råd och kommentarer
Arbete med studie- och yrkesvägledning
Skolverket : 2013 :
Länk
Mandatory

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
Lundahl Lisbeth, Dresch James
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
ISBN: 978-91-44-05492-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande [Elektronisk resurs]
2020 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2020/att-valja-for-framtiden-skolans-stod-genom-vagledning-och-larande
Mandatory

Zunker Vernon G.
Career counseling : a holistic approach
Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
ISBN: 9781305087286
Mandatory
Search the University Library catalogue

Framtidsval : karriärvägledning för individ och samhälle
Stockholm : Norstedts juridik : 2019 : 441 sidor :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138248942
Mandatory
Search the University Library catalogue

Lovén Anders
Karriärvägledning : en forskningsöversikt
Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
ISBN: 9789144097435
Mandatory
Search the University Library catalogue

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Karlsson Lars
Psykologins grunder
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 762 sidor :
ISBN: 9789144115931
Mandatory
Search the University Library catalogue

Framtiden i sikte : skolans stöd för ungas karriärlärande
Lundahl Lisbeth, Lovén Anders, Holm Ann-Sofie, Lindblad Michael, Rolfsman Ewa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 262 sidor :
ISBN: 9789144129433
Search the University Library catalogue

Svensk författningssamling (SFS) 2011:185. (Skolförordningen)
Sveriges Riksdag :
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185

Nilsson Göran
Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :

The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
Egan Gerard, Reese Robert J.
Eleventh edition. : Australia : Cengage : [2018] : xvi, 432 pages :
ISBN: 9781305865716
Search the University Library catalogue