Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Published: 22 Dec, 2016

Fundings from “Företagsforskarskolan”

Congratulations to the following researchers who have received fundings from “Företagsforskarskolan”:

Professor Maria Bengtsson with co-applicant PhD Herman Stål (Business Administration). The external partner is Umeå Energi AB and the project title is: Vilken roll spelar externa relationer för utvecklingen av innovativa affärsmodeller – hållbarhet inom energisektorn.

Associate Professor Karl-Johan Bonnedahl with co-applicant PhD Herman Stål (Business Administration). The external partner is Coompanion Västerbotten and the project title is: Social Innovation för hållbar utveckling: Affärsmodeller som möjliggörare.

This means that the department of Business Administration, will be able to announce a PhD position for each project.