Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Publicerad: 22 dec, 2016

Forskningsmedel från Företagsforskarskolan

NYHET Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Grattis till följande forskare som erhållit medel från Företagsforskarskolan:

Professor Maria Bengtsson och medsökande lektor Herman Stål (företagsekonomi). Den externa partnern är Umeå Energi AB och projekttiteln är: Vilken roll spelar externa relationer för utvecklingen av innovativa affärsmodeller – hållbarhet inom energisektorn.

Docent Karl Johan Bonnedahl och medsökande lektor Herman Stål (företagsekonomi). Den externa partnern är Coompanion Västerbotten och projekttiteln är: Social Innovation för hållbar utveckling: Affärsmodeller som möjliggörare.

Detta innebär att enheten för företagskonomi kan utlysa en doktorandtjänst för varje projekt.