Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Publications

En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 26-41
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
Utbildning och Lärande / Education and Learning, Falun: Högskolan Dalarna 2022, Vol. 16, (1) : 69-86
Edin, Johan
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 10-23
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 102-117
Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 118-133
Nyroos, Mikaela
Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling: i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2021 : 165-178
Wickman, Kim; Berggren, Sandra
Sex Education: Sexuality, Society and Learning
Junkala, Hannele; Berge, Maria; Silfver, Eva
ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 88-88
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
Utbildning och Lärande / Education and Learning, Falun: Högskolan i Dalarna 2021, Vol. 15, (3) : 32-49
Ekesryd Nordström, Malin
Journal of Gender Studies
Mendick, Heather; Ottemo, Andreas; Berge, Maria; et al.
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 7-10
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Silfver, Eva; et al.
Gender and Education
Silfver, Eva; Gonsalves, Allison J.; Danielsson, Anna T.; et al.
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2021 : 53-53
Jerlinder, Kajsa; Wickman, Kim; Fröding, Karin; et al.
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 11-11
Kristén, Lars; Hammar, Lena; Jerlinder, Kajsa; et al.
ISAPA2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 84-84
Andersson, Malin; Wickman, Kim; Karp, Staffan
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Linköping: Linköping University Electronic Press 2021, Vol. 11, (1) : 97-123
Björk-Åman, Camilla; Holmgren, Robert; Pettersson, Gerd; et al.
CEDAR Working Papers, 2021:15
Wickman, Kim; Torége, Linda
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (21)
Christiansen, Filip; Ahlqvist, Viktor H.; Nyroos, Mikaela; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 100
Specialpedagogik för lärare, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 170-192
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 86-105
Wickman, Kim
ECER 2021, ERC network, Online, September 2-3 and September 6-10, 2021
Holmgren, Martin
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 106-125
Pettersson, Gerd
Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Science Education, John Wiley & Sons 2020, Vol. 104, (4) : 693-713
Ottemo, Andreas; Berge, Maria; Silfver, Eva
European Journal of Open and Distance Learning, Sciendo 2020, Vol. 23, (2) : 65-82
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, 20
Skolforskningsinstitutet, .
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, (2-3) : 69-91
From, Jörgen; Pettersson, Fanny; Pettersson, Gerd
Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics
Mendick, Heather; Berge, Maria; Silfver, Eva; et al.
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 56-72
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 235-241
Lindberg, Ola J.; From, Jörgen; Holmgren, Tomas; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2020, Vol. 64, (3) : 313-332
Takala, Marjatta; Silfver, Eva; Karlsson, Yvonne; et al.
Studies in Graduate and Postdoctoral Education, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 10, (2) : 142-154
Angervall, Petra; Silfver, Eva
All Academic, Inc. 2019
Gonsalves, Allison; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
Journal of Digital Learning in Teacher Education, Routledge 2019, Vol. 35, (4) : 236-248
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
Stockholm: Skolverket 2019
Pettersson, Gerd
Cultural Studies of Science Education, Springer 2019, Vol. 14, (1) : 139-155
Silfver, Eva
European Journal of Engineering Education, Taylor & Francis 2019, Vol. 44, (5) : 650-665
Berge, Maria; Silfver, Eva; Danielsson, Anna
International Journal of STEM education, Springer 2019, Vol. 6, (13) : 1-17
Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
British Journal of Special Education, Vol. 46, (2) : 180-200
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
NERA, Nordic Educational Research Association 2019
Andrée, Maria; Arvola-Orlander, Auli; Berge, Maria; et al.
Engineering Studies, Routledge 2019, Vol. 11, (3) : 172-195
Danielsson, Anna T.; Gonsalves, Allison J.; Silfver, Eva; et al.
NERA, Nordic Educational Research Association 2019
Danielsson, Anna; Silfver, Eva; Gonsalves, Allison; et al.
Higher Education Research and Development, Routledge 2018, Vol. 37, (6) : 1095-1108
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Silfver, Eva
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.

Publications in Special Education

2020
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2020, Vol. 64, (3) : 313-332
Takala, Marjatta; Silfver, Eva; Karlsson, Yvonne; et al.