Skip to content
printicon
Staff photo Andreas Hansen

Andreas Hansen

System developer at ICT Services and System Development Units: System Development

andreas.hansen@umu.se

+46 90 786 58 14

Umeå universitet, 901 87 Umeå


+46 90 786 58 14

Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå