"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Hansen

Kontakt

E-post
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Anknytning