Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 18 November 2020)

printicon
Staff photo Ann-Catrine Eriksson

Ann-Catrine Eriksson

Works at

Affiliation
Faculty director of studies at Faculty of Arts, Dean's Office
Location
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå
2017
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Vol. 100, (1) : 43-46
Eriksson, Ann-Catrine
2017
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2017, (4) : 236-238
Eriksson, Ann-Catrine
2016
Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 41, (3) : 271-288
Eriksson, Ann-Catrine
2016
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Vol. 99, (4) : 231-233
Eriksson, Ann-Catrine
2015
Words and Matter: The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life, Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia 2015 : 18-40
Eriksson, Ann-Catrine
2015
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (2-3) : 127-129
Eriksson, Ann-Catrine
2013
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, (2) : 14-19
Eriksson, Ann-Catrine
2013
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet 2013, (4) : 213-228
Eriksson, Ann-Catrine
2011
Att känna sig fram: känslor i humanistisk genusforskning, Umeå: h:ström - Text & Kultur 2011 : 122-142
Eriksson, Ann-Catrine
2010
Regionernas bilder: estetiska uttryck från och om periferin, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2010 : 152-161
Eriksson, Ann-Catrine
2009
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2009, Vol. 18, (2) : 2-8
Arvidsson, Alf; Eriksson, Ann-Catrine; Ljuslinder, Karin; et al.
2009
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, (2) : 7-14
Eriksson, Ann-Catrine
2005
Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Vol. 26, (4) : 93-96
Eriksson, Ann-Catrine
2004
Shaping space and history = Vormides ruumi ja ajalugu, Umeå: Umeå universitet 2004 : 103-110
Eriksson, Ann-Catrine
2004
Kvinnovetenskaplig tidskrift, (4)
Eriksson, Ann-Catrine
2003
Umeå studies in history and theory of art, 5
Eriksson, Ann-Catrine
1999
Konst, bildning och föreningsliv i 1800-talets norden, Umeå: Umeå universitet 1999 : 93-107
Eriksson, Ann-Catrine; Pettersson, Lennart
1999
Konstvetenskaplig bulletin, 1998/1999:44
Pettersson, Lennart; Eriksson, Ann-Catrine