"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Humanistisk fakultet

Arkeologi, engelska, estetiska ämnen, etnologi, filosofi, finska, franska, fri konst, historia, idéhistoria, italienska, journalistik, konstvetenskap, kreativt skrivande, kulturanalys, landskapsarkeologi, lingvistik, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, meänkieli, miljöarkeologi, museologi, nordiska språk, religionsvetenskap, ryska, samiska, samiska studier, skandinavistik, spanska, språkdidaktik, svenska, svenska som andraspråk, teologi, tyska och vetenskapsteori

Läs mer

Boken om Humanistiska fakulteten

I samband Humanistiska fakultetens femtioårsjubileum publicerades en bok om fakultetens historia.

Forskning

Vid fakultetens institutioner och enheter bedrivs forskning som har samhällsbetydelse och ämnesrelevans.

Utbildning

Fakulteten har ett 20-tal program, fristående kurser, tvärvetenskapliga utbildningar och forskarutbildning.

Ann-Louise Silfver Ann-Catrine Eriksson podcasten Norra skenet
Norra skenet

En podcast som vill vara ett ljus och ledstjärna för nya och återvändande studenter.

Stiliserad bild av Hanna och Sandra i profil med varsin mikrofon.
På språket

En podcast om alla möjliga språkfrågor stora som små.

Bild på Mediespanarna Erik Lindenius och Jesper Enbom
Mediespanarna

En podcast om medierna och deras roll i samhället.

Nyheter

paneldeltagare på scen i Aula Nordica
Pedagogiska utmaningar och möjligheter i fokus på konferens

Konferensen NU2024 lockade nära 450 personer till Umeå universitet.

Meriterade och excellenta lärare utnämns under ceremoni
Nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

21 lärare utnämnda under året, 13 till meriterad nivå och 8 till excellent nivå.

Umeå universitets Arctic Five Chairs utsedda

Umeå universitet har fått fem nya Arctic Five Chairs 2024–2026.

Isak Törnqvist, doktorand, historia
Månadens humanist: Isak Törnqvist

Han är doktorand i historia vid Umeå universitet i arbetarhistoria och politisk historia.

Bokomslag
Fasta ordförbindelser synas i sömmarna i ny bok

Ny bok introducerar svensk fraseologi och bidrar till större terminologisk enhetlighet.

USA leder Arktisk forskning i både finansiering och projekt

A UArctic report on funding Arctic research was presented at the Arctic Congress in Bodø, Norway.