"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Humanistisk fakultet

Vi undervisar och forskar inom språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, litteratur, etnologi, medier och kultur.

Läs boken om Humanistiska fakulteten

I samband Humanistiska fakultetens femtioårsjubileum beslutades att ge ut en bok om fakultetens historia.

Forskning

Vid fakultetens institutioner och enheter bedrivs forskning som har samhällsbetydelse och ämnesrelevans.

Utbildning

Fakulteten har ett 20-tal program, fristående kurser, tvärvetenskapliga utbildningar och forskarutbildning.

Nyheter

Skakvåld, vätgas och barns sjungande ämnen i höstens Vetenskapsluncher

Umeå universitets populärvetenskapliga Vetenskapsluncher rivstartar hösten med blandat program.

Lars-Erik Edlund tilldelades kungens jubileumsminnestecken

I samband med kungens jubileumsbankett tilldelades Lars-Erik Edlund ett s.k. jubileumsminnestecken.

Verk av Anders Lind ställs ut vid konstbiennal i Brasilien

Åskådarnas interaktioner sker med linjer, som i denna version för Nova Bienal Rio Edition placerats på väggar.

Ny bok om hur bilden av Arktis förändras i spekulativ fiktion

Vilken funktion fyller Arktis i spekulativ fiktion? Och hur påverkar spekulativa element bilden av Arktis?

Tre angelägna studentaktiviteter

Kommittén för lika villkor (KLIV) vid Humanistiska fakulteten anordnar tre studentaktiviteter under hösten.

Lars Thomasson, banbrytande forskare och ledare, har gått bort

Várdduo – Centrum för samisk forskning har nåtts av den sorgliga nyheten att Lars Thomasson gått bort.