Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Humanistisk fakultet

Vi undervisar och forskar inom språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, litteratur, etnologi, medier och kultur.

Forskning

Vid fakultetens institutioner och enheter bedrivs forskning som har samhällsbetydelse och ämnesrelevans.

Utbildning

Fakulteten har ett 20-tal program, fristående kurser, tvärvetenskapliga utbildningar och forskarutbildning.

Nyheter

Veckans humanist: Virginia Langum

Hon är professor i engelska med fokus på sambandet mellan litteratur, hälsa och kropp i historien.

Coppélie Cocq invald i Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Hon kommer bl.a. att arbeta för att stimulera vetenskaplig verksamhet och främja forskning kring folkkultur.

Upplev domteatern i Curiosum på festlig specialhelg!

På den andra av fyra specialhelger på Curiosum , 4-5 december, sätts domteatern och rymden i fokus.

Veckans humanist: Florence Sisask

Hon är adjunkt i franska och svenska som andraspråk och internationell kontaktperson tillika studievägledare.

Symposium om skolutveckling i samverkan inspirerar och ger kunskap

Utveckling av undervisning i språk- läs- och skrivutveckling diskuterades på ett symposium

Veckans humanist: Jenny Jarlsdotter Wikström

Hon är vikarierande lektor i litteraturvetenskap och undervisar i litteraturvetenskap och kreativt skrivande.