Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon
Personalbild Ann-Catrine Eriksson

Ann-Catrine Eriksson

Verksam vid

Anknytning
Utbildningsledare vid Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Vol. 100, (1) : 43-46
Eriksson, Ann-Catrine
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2017, (4) : 236-238
Eriksson, Ann-Catrine
Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 41, (3) : 271-288
Eriksson, Ann-Catrine
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Vol. 99, (4) : 231-233
Eriksson, Ann-Catrine
Words and Matter: The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life, Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia 2015 : 18-40
Eriksson, Ann-Catrine
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (2-3) : 127-129
Eriksson, Ann-Catrine
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, (2) : 14-19
Eriksson, Ann-Catrine
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet 2013, (4) : 213-228
Eriksson, Ann-Catrine
Att känna sig fram: känslor i humanistisk genusforskning, Umeå: h:ström - Text & Kultur 2011 : 122-142
Eriksson, Ann-Catrine
Regionernas bilder: estetiska uttryck från och om periferin, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2010 : 152-161
Eriksson, Ann-Catrine
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2009, Vol. 18, (2) : 2-8
Arvidsson, Alf; Eriksson, Ann-Catrine; Ljuslinder, Karin; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, (2) : 7-14
Eriksson, Ann-Catrine
Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Vol. 26, (4) : 93-96
Eriksson, Ann-Catrine
Shaping space and history = Vormides ruumi ja ajalugu, Umeå: Umeå universitet 2004 : 103-110
Eriksson, Ann-Catrine
Kvinnovetenskaplig tidskrift, (4)
Eriksson, Ann-Catrine
Umeå studies in history and theory of art, 5
Eriksson, Ann-Catrine
Konst, bildning och föreningsliv i 1800-talets norden, Umeå: Umeå universitet 1999 : 93-107
Eriksson, Ann-Catrine; Pettersson, Lennart
Konstvetenskaplig bulletin, 1998/1999:44
Pettersson, Lennart; Eriksson, Ann-Catrine