Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Anna Larsson

Anna Larsson

Professor in History of science and ideas. Head of research for History and education and Umeå Research Centre for Social Studies Didactics (UmSOD). Assistant Head of Department.

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Units: History of Science and Ideas, History of Education Role: Deputy head of department
Location
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3019 Umeå universitet, 901 87 Umeå
The Humanities and the modern politics of knowledge: the impact and organization of the humanities in Sweden, 1850-2020, Amsterdam: Amsterdam University Press 2022 : 81-103
Landahl, Joakim; Larsson, Anna
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå Universitet 2022, Vol. 9, (1) : 61-83
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2021, (1) : 1-21
Larsson, Anna; Larsson, Lars
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Routledge 2021, Vol. 21, (2) : 139-150
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 29-40
Larsson, Anna
Acta Didactica Norden, Acta Didactica Norden 2020, Vol. 14, (4)
Larsson, Anna; Lindström, Niclas
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 1-23
Larsson, Anna
Rasten: möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 79-93
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : i-vi
Larsson, Anna; Samuelsson, Johan
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 131-149
Boge, Cecilie; Larsson, Anna
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
Education Inquiry, Routledge 2017, Vol. 8, (3) : 246-261
Isaksson, Cristine; Larsson, Anna
History of Education Review, EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 2017, Vol. 46, (2) : 194-207
Larsson, Anna
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
Umeå studies in history and education, 12
Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 7-23
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
ECER 2016, University College Dublin, 22-26 August, 2016.
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Sociology Transformed
Larsson, Anna; Magdalenić, Sanja
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 123-138
Larsson, Anna
Studia Educationis Historica/Studies in the History of Education, vol 1
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 9-23
Larsson, Anna; Norlin, Björn
ECER2014; The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, September 1-5, 2014
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 78-92
Larsson, Anna
History of Education, Vol. 42, (1) : 115-130
Larsson, Anna
Löftet om lycka: Estetik, musik, bildning, Göteborg: Daidalos 2013 : 169-188
Larsson, Anna
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 9-18
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Socionomen, Akademikerförbundet SSR 2012, Vol. 32, (6) : 24-33
Isaksson, Christine; Larsson, Anna
Paedagogica historica, Taylor & Francis 2012, Vol. 48, (1) : 121-135
Larsson, Anna
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2012, Vol. 12, (2-3) : 16-20
Larsson, Anna; Björn, Norlin
Finnish Journal of Music Education, Vol. 14, (2) : 60-71
Larsson, Anna
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 2011 : 249-258
Larsson, Anna
Utbildningens sociala och kulturella historia: meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala: SEC, Uppsala University 2010 : 197-217
Larsson, Anna
Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 212
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 9-22
Larsson, Anna
Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 17, (2) : 134-148
Larsson, Anna
Historisk Tidskrift, Vol. 130, (2) : 241-264
Larsson, Anna
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 127-147
Larsson, Anna; Wester, Maria
Journal of Social Science Education, Bielefeld: sowi-online e.V. 2009, Vol. 8, (2) : 81-93
Eklund, Niklas; Larsson, Anna
I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Hedemora: Gidlunds 2009 : 154-172
Larsson, Anna
Svenskt biografiskt lexikon : 404-410
Larsson, Anna
Utbildning och Demokrati, Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 2009, Vol. 18, (1) : 69-91
Larsson, Anna; Eklund, Niklas
Ideas in History, Vol. 4, (1) : 71-92
Larsson, Anna; Suolinna, Kirsti
Texter till Thomas: festskrift till Thomas Kihlberg april 2008, Göteborg: Livréna 2008 : 94-109
Larsson, Anna
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 13, (2) : 19–36-
Larsson, Anna
Current Sociology, Vol. 56, (2) : 235–251-
Larsson, Anna
Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2008 : 23-38
Larsson, Anna
Se skolan – forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008 : 189-197
Larsson, Anna