"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Anna Larsson

Professor in History of science and ideas. Head of research for History and education. 

Research qualifications: Docent

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Section: History of Science and Ideas, History of Education
Location
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3019 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Lund: Gleerups Utbildning AB 2024 : 7-12
Larsson, Anna
Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Lund: Gleerups Utbildning AB 2024 : 13-26
Larsson, Anna
Lund: Gleerups Utbildning AB 2024
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
The Humanities and the modern politics of knowledge: the impact and organization of the humanities in Sweden, 1850-2020, Amsterdam: Amsterdam University Press 2022 : 81-103
Landahl, Joakim; Larsson, Anna
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1) : 61-83
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2021, (1) : 1-21
Larsson, Anna; Larsson, Lars
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Routledge 2021, Vol. 21, (2) : 139-150
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 29-40
Larsson, Anna
Acta Didactica Norden, Acta Didactica Norden 2020, Vol. 14, (4)
Larsson, Anna; Lindström, Niclas
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 1-23
Larsson, Anna
Rasten: möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 79-93
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : i-vi
Larsson, Anna; Samuelsson, Johan
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 131-149
Boge, Cecilie; Larsson, Anna
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
Education Inquiry, Routledge 2017, Vol. 8, (3) : 246-261
Isaksson, Cristine; Larsson, Anna
History of Education Review, EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 2017, Vol. 46, (2) : 194-207
Larsson, Anna
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
Umeå studies in history and education, 12
Larsson, Anna
Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 7-23
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
ECER 2016, University College Dublin, 22-26 August, 2016.
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Sociology Transformed
Larsson, Anna; Magdalenić, Sanja
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 123-138
Larsson, Anna
Studia Educationis Historica/Studies in the History of Education, vol 1
Larsson, Anna; Norlin, Björn
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 9-23
Larsson, Anna; Norlin, Björn
ECER2014; The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, September 1-5, 2014
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2014, Vol. 1, (2) : 1-2
Larsson, Anna; Sjögren, David
Lund: Nordic Academic Press 2013
Danell, Rickard; Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 78-92
Larsson, Anna
Löftet om lycka: Estetik, musik, bildning, Göteborg: Daidalos 2013 : 169-188
Larsson, Anna
History of Education, Vol. 42, (1) : 115-130
Larsson, Anna
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 9-18
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Socionomen, Akademikerförbundet SSR 2012, Vol. 32, (6) : 24-33
Isaksson, Christine; Larsson, Anna
Paedagogica historica, Taylor & Francis 2012, Vol. 48, (1) : 121-135
Larsson, Anna
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2012, Vol. 12, (2-3) : 16-20
Larsson, Anna; Björn, Norlin
Finnish Journal of Music Education, Vol. 14, (2) : 60-71
Larsson, Anna
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 2011 : 249-258
Larsson, Anna
Utbildningens sociala och kulturella historia: meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala: SEC, Uppsala University 2010 : 197-217
Larsson, Anna
Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 212
Larsson, Anna
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 9-22
Larsson, Anna
Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 17, (2) : 134-148
Larsson, Anna
Historisk Tidskrift, Vol. 130, (2) : 241-264
Larsson, Anna
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 127-147
Larsson, Anna; Wester, Maria
Journal of Social Science Education, Bielefeld: sowi-online e.V. 2009, Vol. 8, (2) : 81-93
Eklund, Niklas; Larsson, Anna
I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Hedemora: Gidlunds 2009 : 154-172
Larsson, Anna
Svenskt biografiskt lexikon : 404-410
Larsson, Anna
Utbildning och Demokrati, Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 2009, Vol. 18, (1) : 69-91
Larsson, Anna; Eklund, Niklas
Ideas in History, Vol. 4, (1) : 71-92
Larsson, Anna; Suolinna, Kirsti