Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 29 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Anna Larsson

Anna Larsson

Professor in History of science and ideas. Head of research for History and education and Umeå Research Centre for Social Studies Didactics (UmSOD). Assistant Head of Department.

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Units: History of Science and Ideas, History of Education Role: Deputy head of department
Location
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3019 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
Socialt arbete i skolan: Villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 29-40
Larsson, Anna
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 1-23
Larsson, Anna
2019
Rasten: möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 79-93
Larsson, Anna
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : i-vi
Larsson, Anna; Samuelsson, Johan
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 131-149
Boge, Cecilie; Larsson, Anna
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
2017
Education Inquiry, Routledge 2017, Vol. 8, (3) : 246-261
Isaksson, Cristine; Larsson, Anna
2017
History of Education Review, EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 2017, Vol. 46, (2) : 194-207
Larsson, Anna
2017
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
2017
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
2016
Umeå studies in history and education, 12
2016
Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 7-23
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
2016
ECER 2016, University College Dublin, 22-26 August, 2016.
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
2015
Sociology Transformed
Larsson, Anna; Magdalenić, Sanja
2015
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
2014
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 123-138
Larsson, Anna
2014
Studia Educationis Historica/Studies in the History of Education, vol 1
2014
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 9-23
Larsson, Anna; Norlin, Björn
2013
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 78-92
Larsson, Anna
2013
History of Education, Vol. 42, (1) : 115-130
Larsson, Anna
2013
Löftet om lycka: Estetik, musik, bildning, Göteborg: Daidalos 2013 : 169-188
Larsson, Anna
2013
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 9-18
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
2012
Socionomen, Akademikerförbundet SSR 2012, Vol. 32, (6) : 24-33
Isaksson, Christine; Larsson, Anna
2012
Paedagogica historica, Taylor & Francis 2012, Vol. 48, (1) : 121-135
Larsson, Anna
2012
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2012, Vol. 12, (2-3) : 16-20
Larsson, Anna; Björn, Norlin
2011
Finnish Journal of Music Education, Vol. 14, (2) : 60-71
Larsson, Anna
2011
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 2011 : 249-258
Larsson, Anna
2010
Utbildningens sociala och kulturella historia: meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala: SEC, Uppsala University 2010 : 197-217
Larsson, Anna
2010
Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 17, (2) : 134-148
Larsson, Anna
2010
Historisk Tidskrift (S), Vol. 130, (2) : 241-264
Larsson, Anna
2010
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 9-22
Larsson, Anna
2010
Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 212
2010
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 127-147
Larsson, Anna; Wester, Maria
2009
Journal of Social Science Education, Bielefeld: sowi-online e.V. 2009, Vol. 8, (2) : 81-93
Eklund, Niklas; Larsson, Anna
2009
I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Hedemora: Gidlunds 2009 : 154-172
Larsson, Anna
2009
Svenskt biografiskt lexikon : 404-410
Larsson, Anna
2009
Utbildning och Demokrati, Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 2009, Vol. 18, (1) : 69-91
Larsson, Anna; Eklund, Niklas
2009
Ideas in History, Vol. 4, (1) : 71-92
Larsson, Anna; Suolinna, Kirsti
2008
Texter till Thomas: festskrift till Thomas Kihlberg april 2008, Göteborg: Livréna 2008 : 94-109
Larsson, Anna
2008
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 13, (2) : 19–36-
Larsson, Anna
2008
Current Sociology, Vol. 56, (2) : 235–251-
Larsson, Anna
2008
Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2008 : 23-38
Larsson, Anna
2008
Se skolan – forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008 : 189-197
Larsson, Anna
2008
Sociologisk forskning, (2) : 7-17
Larsson, Anna; Suolinna, Kirsti
2006
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 152-166
Larsson, Anna
2006
Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 42, (2) : 159-176
Larsson, Anna; Wisselgren, Per