"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Applied Educational Science Units: Floor 4
Location
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå
Affiliation
Affiliated as other position at Umeå School of Education (USE)
Location
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 27, (2) : 119-143
Lindqvist, Anna; Pastorek Gripson, Märtha
Research in Dance Education, Routledge 2022, Vol. 23, (3) : 337-359
Pastorek Gripson, Martha; Lindqvist, Anna; Østern, Tone Pernille
Stockholm: Skolverket 2021
Lindqvist, Anna
Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren, Umeå: Umeå universitet 2020 : 35-51
Lindqvist, Anna
Stockholm: Skolverket 2019
Lindqvist, Anna
Skolverket.se
Lindqvist, Anna
29th EECERA Annual Conference: Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019: Abstract Book
Lindqvist, Anna; Østern, Tone Pernille; Pastorek Gripson, Märtha
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 127-142
Lindqvist, Anna
28th EECERA annual conference: early childhood education, families and communities : abstract book, EECERA 2018 : 10-10
Lindqvist, Anna
Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation, Stockholm: Liber 2015 : 137-148
Lindqvist, Anna
Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation, Stockholm: Liber 2015 : 90-105
Lindqvist, Anna
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 34
Lindqvist, Anna
Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet, 22
Lindqvist, Anna

Research groups

Group member