Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Stockholm: Skolverket 2021
Lindqvist, Anna
Research in Dance Education
Pastorek Gripson, Martha; Lindqvist, Anna; Østern, Tone Pernille
Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren, Umeå: Umeå universitet 2020 : 35-51
Lindqvist, Anna
Stockholm: Skolverket 2019
Lindqvist, Anna
Skolverket.se
Lindqvist, Anna
29th EECERA Annual Conference: Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019: Abstract Book
Lindqvist, Anna; Østern, Tone Pernille; Pastorek Gripson, Märtha
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 127-142
Lindqvist, Anna
28th EECERA annual conference: early childhood education, families and communities : abstract book, EECERA 2018 : 10-10
Lindqvist, Anna
Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation, Stockholm: Liber 2015 : 137-148
Lindqvist, Anna
Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation, Stockholm: Liber 2015 : 90-105
Lindqvist, Anna
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 34
Lindqvist, Anna
Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet, 22
Lindqvist, Anna